Dela sidan på sociala medier

Granskning: Detaljplan för Lärkfalken 9

Illustrationskarta som visar hur en byggnation skulle kunna se ut.
Lärkfalken 9

28 trygghetslägenheter planeras byggas på Lärkfalken 9.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att anta detaljplanen för Lärkfalken 9. Efter antagandet överklagades kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet om att anta detaljplanen. Under februari 2019 togs ett omtag i beslutsprocessen och den 25 februari 2019 togs ett nytt beslut om antagande i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats och Mark- och miljödomstolen har upphävt även detta antagandebeslut. Planavtalet med Trygga hem har därefter sagts upp.

Om detaljplanen

Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanera Lärkfalken 9 och godkänna detaljplanen för samråd den 12 februari 2020. Planen har varit på samråd mellan 24 februari och 23 mars. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra bostadshus i upp till tre våningar med plats för cirka 28 lägenheter. Detaljplanen upprättas av Grästorps kommun med avsikten att genomföra en markanvisning på området. 

Granskning

Rubricerad detaljplan, upprättad 2020-04-03 finns utställd för granskning fr.om den 16 april-4e maj 2020. Synpunkter lämnas skriftligt via post eller e-post till kommunen enligt kontaktuppgifter längst ner på sidan. Det går också bra att lämna skriftliga synpunkter på medborgarkontoret.

Samrådshandlingar