Dela sidan på sociala medier

Markanvisning Grästorp 14:1 Västra torget

Grästorps kommun har tagit fram en detaljplan vid västra torget i Grästorps tätort där kommunstyrelsen vill se en bebyggelse med par- eller kedjehus. Mellan 17 juni och 23 augusti får byggherrar möjlighet att lämna intresseanmälan för markanvisning i området.

Plankarta Västra Torget

Plankarta över Västra Torget, där byggherren får stora möjligheter att utforma en bebyggelse med par- eller kedjehus. Parkområdet i söder och norr underhålls av kommunen.

Intresseanmälan för markanvisning

Formulär för intresseanmälan för markanvisning.

Syfte

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder inom Västra torget i centrala Grästorp. Kommunen är huvudman för allmän platsmark dvs. gata och parkområden och kommer att sköta dessa områden.

Målsättning

Målsättningen med markanvisningen är att samtliga tomter bebyggs inom närtid med god gestaltning och hög exploateringsgrad.

Tilldelning av markanvisning

På Västra torget tillämpar Grästorps kommun en intresseanvisning där kommunen bestämmer parametrar för projektet och därefter ger byggherrar möjligheten att komma in med intresseanmälan innehållande enklare skisser, information om idéer, upplåtelseform etc.

Efter tiden för intresseanmälan kommer representanter från kommunen välja en byggherre som får teckna markanvisningsavtal och arbeta vidare med sitt förslag för ny bebyggelse. Förslagen bedöms enligt nedanstående kriterier:

 • Gestaltning
  En god gestaltad mijö vad gäller byggnader och utomhusmiljö
 • Genomförande
  Vi ser gärna att samtliga tomter bebyggs inom närtid. En tidsplan samt utdrag som visar företagets ekonomiska styrka ska därför lämnas in
 • Exploateringsgrad
  Hög utnyttjandegrad på tillåten byggrätt i detaljplan
 • Klimatsmart lösning
  Förslaget får gärna visa på olika lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle.
 • Referensobjekt
  Det är positivt om ni tidigare genomfört liknande projekt med goda resultat, och visar bilder på referensprojekt

Kreditvärde/bolagsordning måste även uppfyllas och påvisa stabilt kreditvärde för att intressenten ska vara relevant.

Mer information och Planhandlingar

Övrigt

Vid frågor, kontakta Samhällsbyggnadschef Johan Skoglund på:
Johan.Skoglund@grastorp.se
0514-581 39