Dela sidan på sociala medier

Västölet, Grästorp 1:15 m.fl

Kartbild där Grästorp 15:1 samt del av Tengene 1:25 är utmärkt med röda streck.

Planinformation

Plannamn: Västölet, Grästorp 15:1 m.fl

Projektledare: Viktor Salfjord

Kommundel: öster om tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt industriområde på fastigheterna Grästorp 1:15 och del av Tengene 1:25

Detta har hänt i planarbetet

Beslut om detaljplan 2022-02-25

Tidplan för fortsatt arbete

Samråd 4:e kvartalet 2022

Granskning 3:e kvartalet 2023

Laga kraft 4:e kvartalet 2023

Planhandlingar och utredningar

Arkeologisk utredning Pdf, 14.1 MB.