Dela sidan på sociala medier

Samråd - Detaljplan för kvarteret Björnen

Planområdesgräns Björnen

Förslaget möjliggör byggnation av cirka 25-30 lägenheter i flerbostadshus.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom del av kvarteret Björnen i centrala Grästorp. Planen är pågående och förväntas antas under andra kvartalet 2021.

Planhandlingar och utredningar

Nedan finns en sammanställning av nuvarande planhandlingar och utredningar som togs fram till samrådsskedet. Inför granskning av detaljplanen kommer revideringar i planförslagningen att göras.