Dela sidan på sociala medier

Energieffektivisering

Här hittar du tips på hur du kan spara energi, något som är bra både för plånboken och för miljön.

Att spara energi är hur lätt som helst. Stäng bara av all elutrustning, stäng av husets värme och låt bilen stå. Vips är alla sparmål uppfyllda, och du sparar massor med pengar!

Det är lätt att vara ironisk kring hur du kan spara energi, men hur är det egentligen?

Att spara energi, men att inte få oönskade bieffekter, vilka sänker komfort och levnadsstandard, det är en helt annan sak. Dåligt genomtänkt sparande kan bli mycket negativt. Exempelvis kan fukt och mögelskador uppkomma till följd av minskad ventilation, och sänkt temperatur på varmvatten kan ge problem med legionella, vilket i sin tur kan ge lunginflammation.

Här får du några matnyttiga tips som förhoppningsvis hjälper dig att sänka energianvändandet:

Välj rätt energisparåtgärd

Innan vi går in på detaljer, är det viktigt att fundera på var det är lättast respektive var störst mängd energi kan sparas. Att byta lampan inne i klädkammaren till en riktigt energieffektiv, är lätt, men ger lite besparing eftersom den bara är tänd några få timmar per år. Att tilläggsisolera villan ger en stor besparing men är kostbart, speciellt om fasaden behöver bytas. Att i första hand passa på att göra åtgärder när ändå ett byte behöver göras, för att ”saken” har tjänat ut, är en klok strategi. Men det utesluter inte fall, där byte i förtid lönar sig.

Vad ska du tänka på?

  • Energisparande är mångfaceterat, men det finns några huvudområden (även om de går i varandra):
  • Husets klimatskal (hålla kvar värmen)
  • Husets klimatskal är till för att bibehålla den skillnad mellan inomhusklimat och utomhusklimatet vi önskar. Ett fullständigt isolerat hus skulle inte behöva något värmesystem alls, eftersom om ingen värme läcker ut behöver inget tillföras. Då det är fullständigt omöjligt med 100-procentigt isolerade hus, får vi göra så gott vi kan.

Läs mer om husets klimatskal här

Husets uppvärmning (tillföra värme)

Uppvärmningssystemet är, som sagt, till för att kompensera för klimatskalets brister. Att kategoriskt säga vad som är bäst går inte. Det beror i grunden på husets isolering, men därutöver är det en kompromiss mellan befintligt system, pris på energin, ekonomisk möjlighet till investeringar, boendes ork med daglig skötsel, tankar om framtiden, för att nämna några.
Vi resonerar kring några av aspekterna här!

Husets ventilation (bra luft inomhus)

Ventilationen är till för att ventilera bort koldioxid och vattenånga som vi människor avger, samt ämnen från byggmaterial, matos, tobaksrök med mera och tillföra syre till de som vistas i huset. Utan en fungerande ventilation finns risk för fukt och mögelskador, allergier, ja en allmänt ohälsosam tillvaro. Då ventilationen också har stor påverkan på energiförbrukningen, utvecklar vi det här!

Hushållsel

Vi har en mängd tekniska prylar i våra bostäder som går på el. De ger oss mervärden som vi inte vill vara utan. Den pågående teknikutvecklingen gör att vi skaffar fler och fler prylar, men också att många prylar blir mer energieffektiva, dvs. drar mindre ström. För att underlätta kloka val, märks många elförbrukare med energiklass, som lampor och vitvaror. Det finns många bra sidor med sparknep, exempelvis:

Transporter (gå, cykla, kollektivt, bil)

Att minimera transportsträckor och att välja det minst energikrävande är för de flesta dels välkänt, dels lättare sagt än gjort, men kan man samåka till jobbet eller ta bussen ibland så har man minskat på trafikproblem och energiförbrukning. Därför går vi inte vidare in på det här, liksom vi hoppar över energiåtgång i semesterresor, maten vi äter osv.