Dela sidan på sociala medier

Energideklaration av byggnader

I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning. Energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar.

Energideklarationen är ett viktigt verktyg för att se hur man kan minska byggnadens energiåtgången och därmed energikostnader och utsläpp av växthusgaser. Deklarationen görs av energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Vilka byggnader ska ha energideklaration?

När en byggnad säljs (exempelvis villor och radhus) ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsrättsförening. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs. Men vissa undantag finns, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till försäljning eller uthyrning ska byggnadens energiprestanda finnas med vid annonsering på webb och i tidningar.

Nya byggnader ska energideklareras (två år efter det att byggnaden har tagits i bruk, dock inte senare än två år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 januari 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad.

Allmänna byggnader över 500 kvm, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader, ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgår av taxeringsbeviset ombyggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader.

Byggnader med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler, som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns även en- och två bostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns energideklaration.

Boverket är tillsynsmyndighet

Från och med 8 juli 2012 är Boverket tillsynsmyndighet för energideklarationer istället för kommunerna som tidigare. Mer information hittar du hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..