Dela sidan på sociala medier

Husets klimatskal

Här hittar du mer information om hur ett hus är uppbyggt, varför det finns värmeläckage och hur isolering fungerar.

(Bild från Energimyndigheten)

Husets klimatskal skall skydda oss mot kyla, regn och blåst, samtidigt som vi behöver dörrar för åtkomst och önskar fönster för att inte känna oss instängda. Redan där har vi motstridiga önskemål som står mot varandra. Här har vi fokus på energifrågor, närmare bestämt husets värmeläckage.

Olika typer av energiförluster

Förlusterna genom golv, väggar, tak och fönster skiljer sig från förlusterna genom ventilationen. Förlusterna genom ventilationen kan sänkas till noll genom att helt stoppa ventilationen (vilket vi förstås inte skall göra).

Förlusterna genom golv etc. kan inte bli noll, eftersom de är en konsekvens av temperaturskillnaden mellan inne – ute, och isoleringens förmåga att bromsa värmeledningen (U-värdet), uttryckt som W/m2*grad. Ju varmare inne, och ju sämre isolering, desto mer värme läcker ut.

Om man förbättrar isolering med 10 procent minskar värmeförbrukningen med 10 procent. Dubblar man isoleringen halveras värmeledningen, osv.

Av det förstår man att:

  • Det går inte att få ned värmeläckaget till noll
  • Det ger bäst resultat att isolera där det idag är som sämst isolerat.
  • När den sämsta isoleringen gjorts bra, blir en annan automatiskt sämst. Därför bör man, om möjligt, se över alla, och inte bara satsa på ett problemområde.

Ett exempel: Att använda hela hushållets energieffektiviseringbudget till att köpa marknadens bästa fönster, men samtidigt inte göra något åt andra problem, är inte optimalt.

En annan viktig aspekt är var det är enklast eller billigast att förbättra isoleringen. I första hand rekommenderas att tilläggsisolera vinden, eftersom det är billigt och tämligen enkel åtgärd att genomföra. Att byta dåliga fönster ger inte bara direkta energivinster utan också ökad komfort när drag, kallras och ljudstörningar utifrån minskas.

Men, livet vore lätt om en förbättring inte riskerar att ge upphov till konsekvenser som kan vara besvärliga. Så låt oss resonera kring möjligheter och eventuella risker.