Dela sidan på sociala medier

Byta fönster och dörrar

Fönster är både utsatta för väder och vind, men lika mycket för vår granskning. När fönstren är slut är det dags att byta, likaså när du planerar att byta fasad kan det vara lämpligt att samtidigt byta fönster.

Renovera befintliga fönster

Att byta ut hela och fräscha fönster mot nya energieffektiva är sällan ekonomiskt lönsamt, utan man kan istället uppgradera de befintliga fönstren. Genom att montera ett isolerglas i fönstren behålls husets karaktär samtidigt som energi sparas och komforten ökar.

Byta till nya fönster

Om du byter ut dina fönster bör du välja ett med högst 1,2 i U-värde (ju lägre U-värde desto bättre). Med ett bra U-värde slipper du kallras (alltså känsla av drag från fönstret), man får en bättre komfort och rummet kan utnyttjas bättre (det känns som det växer).

Var bara säker på att det uppgivna U-värdet gäller hela fönstret inklusive karm och båge (och inte bara glaset). En positiv bieffekt av bättre U-värde är att du kan sänka temperaturen i rummet, men ändå uppleva samma temperaturkänsla som innan. Det ger förstås en energibesparing.

Kontrollera tätningslisternas funktion

För alla fönster gäller att ha väl fungerande tätningslister mellan karm och båge, samt ordentliga tätningslister och dammlist mellan ytterruta och innerruta för att hålla nere värmeförlusterna och kostnader.

När vi ändå är inne på tätningar: Det kan även finnas luft- och energiläckage vid infästningen av fönster mot fasaden. Den isoleringen gjordes i samband med att fönstret sattes på plats. Har man möjligheten att lossa på foder runt fönstren när man tapetserar eller målar så kan man kolla att det är ordentligt drevat mellan fönsterkarm och vägg.

Värna ventilationen

Men, och detta kan verka inkonsekvent, det kan vara olämpligt att sätta upp tätningslister om det ursprungligen inte funnits några. Detta för att den utelämnade tätningslisten kan vara en väsentlig del av ventilationssystemet.

För att ventilationen av huset ska fungera måste det kunna komma in luft någonstans. Det har funnits lösningar där man avsiktligt utelämnat en bit tätningslist, som en del i ventilationssystemet. Genom att täppa till dem kan ventilationen kraftigt försämras.

Eftersom ett otätt fönster, i praktiken, är en del av husets ventilation, måste man i samband med åtgärder av fönstren ge sig på ventilationen.

Man kan bli tvungen att sätta in tilluftsventiler och en mekanisk frånluftsventilation för att för att få till luftcirkulationen, och därigenom ventilera bort de föroreningarna vi själva producerar.