Dela sidan på sociala medier

Tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera vinden är en relativt billig åtgärd för att minska energianvändningen i huset, och därmed bra investering.

Oftast finns det plats, och en total isolertjocklek på minst 250 mm men går det så är 400 – 500 mm önskvärd.

Men, det finns saker att se upp med – och det är fukt!

1. Fukt från bostaden får inte tränga in i isoleringen. Inomhusluft får ej tillåtas strömma upp, eller diffundera, till vinden. När den varma, och fuktiga luften kyls av i isoleringen (det blir ju succesivt kallare ju längre upp i isoleringen luften kommer), så kommer vatten att fällas ut (kondenseras). Det kommer ge upphov till fuktskador.

Därför, måste luftströmning stoppas genom att täta vindslucka och att man inte har glipor vid takgenomföringar för elledningar, elrör, ventilationsrör, med mera. För att förhindra diffusion behövs en ångspärr. En plastfoliespärr löser bägge behoven.

2. Den fukt som ändå kommer in måste ventileras ut. Luftcirkulationen på vinden får inte hindras av isoleringen. Ofta ventileras vinden via luftspalter i takfoten, och dessa får inte täppas till av tilläggsisoleringen.

3. Den minskad värmetillförsel till vinden kan göra att fukt utifrån ställer till problem. Vindsutrymmet blir kallare efter en tilläggsisolering, eftersom mindre mängd värme läcker dit, och då det kan bli fuktproblem. Håll uppsikt över detta.