Dela sidan på sociala medier

Tilläggsisolera ytterväggar

Att tilläggsisolera ytterväggar kan göras utifrån, vilket är det lämpligaste, eller inifrån. Att isolera utifrån är lämpligast då den gamla väggen då får något högre temperatur.

Utvändig tilläggsisolering

Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner och man kan behöva flytta ut fönster för att inte få dem för långt in i väggen. Men har du ändå planer på att förändra fasaden är det ett utmärkt tillfälle att tilläggsisolera. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

Invändig tilläggsisolering

Att isolera inifrån har trots allt några fördelar: jobbet blir lättare och fasaden är kvar. Men, när du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat, vilket medför att den blir känsligare för fukt.

Eventuell fukt kan ge upphov till rötskador eller frostsprängningar i den puts eller tegelfasad som du ju ville bibehålla. Som du förstår måste du ha väldigt god koll på dina förutsättningar innan du ger dig på detta – anlita experthjälp!