Dela sidan på sociala medier

Husets ventilation

Ventilationssystemet skall säkerställa god luft inomhus. Det skall tillföra nytt syre och vädra bort den koldioxid och vattenånga vi människor bidrar med, samt även transportera bort partiklar och dofter. Så förutom att vara väsentlig för vår personliga komfort är ventilationssystemet viktigt för att undvika fuktskador i huset.

Ventilationssystemets minuspost, att den bidrar till husets energiförbrukning, är ofrånkomligt. Men väl fungerande energieffektivt system ger god komfort till måttlig energiförbrukning.

Att generellt säga att det går att spara energi genom att åtgärda ventilationssystem är inte sant. Som nämndes inledningsvis är det energisnålaste systemet det avstängda! Därför är det troligt att när ett äldre och dåligt fungerande självdragssystem ersätts med ett fungerande, kommer energiförbrukningen öka. Men samtidigt kommer komforten öka, och fuktproblem minska.

Huvudtyper av ventilationssystem

  • Självdragssystem (S), bygger på att varm luft stiger uppåt, ofta via pipor i skorstenen. Inluft tas via tilluftsdon i ytterväggar.
  • Frånluftsystem (F), en fläkt (på taket) som suger ut luft från kök och badrum. Inluft tas via tilluftsdon i ytterväggar.
  • Frånluftsystem med värmepump (Fvp), en fläkt som suger ut luft från badrum. Värmen i luften tas tillvara med en värmepump. Inluft tas via tilluftsdon i ytterväggar.
  • Från och tilluftsystem (FT), en fläkt suger ut luft från kök och badrum. Inluft förvärms och tillförs i sov-och vardagsrum.
  • Från och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX), en fläkt suger ut luft från kök och badrum. Inluft förvärms med hjälp av den utventilerade och tillförs i sov- och vardagsrum.

För- och nackdelar

Kraven på ventilationssystemet är många. Det skall vara ventilerande, dragfritt, tyst, fungera i alla väder, energisnålt, skapa undertryck, lättskött med mera. Det finns tyvärr inget system som löser allt detta, utan alla lösningar sina för- och nackdelar:

  • Självdragsystemet ger dålig ventilation sommartid men för mycket ventilation vintertid och när det blåser ute.
  • Frånluftsfläktar utan värmeåtervinning släpper ut mycket varmluft.
  • Tilluftsdon för uteluft ger ofta upphov till drag – och boende kan stänga eller proppa igen dem, och därmed omöjliggöra ventilationen.
  • Värmeväxlare och värmepumpar kräver underhåll, exempelvis filterbyten.

Att bygga om till ett bättre fungerande och energieffektivare är ofta både omständligt och dyrt, men är ändå ofta klokt med tanke på komfort- och energivinster.

Då varje hus är unikt vad det gäller detta, låter det sig inte beskrivas här. Sök kontakt med energirådgivaren eller vänd dig till en fackman.