Dela sidan på sociala medier

Värmepumpar

Att nyttja värmepumpar för utvinning av energi ur berg, jord, grund- och ytvatten har blivit ett populärt alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Anmälan

Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmäla detta till Miljö-Hälsa.

Anmälningsblankett hittar du här Pdf, 303.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan skall lämnas in i god tid (sex veckor) innan installationen påbörjas och det är viktigt att inte påbörja installationen förrän du fått svar på din anmälan.

Att installera en värmepumpanläggning utan att först ha gjort en anmälan till kommunen är förbjudet och innebär att du kan få betala en miljösanktionsavgift.

Därför behövs anmälan

Värmepumpar kan medföra risk för negativ effekt på till exempel grundvattnet, grannens värmepump eller i form av buller.

Anmälningsplikten syftar till att ge Miljö-Hälsa kunskap om hur anläggningarna utformas och var de finns, för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Mer information om olika typer av värmepumpar