Dela sidan på sociala medier

Klimat 2030

Grästorps kommun är en av kommunerna i Västra Götaland som antagit klimatlöftet för att västra Götaland ska bli en fossil oberoende region 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivåer till 2030.

Grästorps kommun antar 8 av de 20 målen 2021.

 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
 2. Våra nya personbilar är miljöbilar
 3. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 4. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 7. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

I klimatstrategin för Västra Götaland prioriteras 4 områden.

 • Hållbara transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder

Strategin för att nå målet om fossil oberoende har beslutats av regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunstyrelsen i Grästorp kommun har beslutat om att anta 7 mål till 2021.