Dela sidan på sociala medier

Markanvisning Lärkan 19

Grästorps kommun har beslutat att en intresseanvisning ska genomföras för fastigheten Lärkan 19. På ytan vill kommunstyrelsen se förslag på byggnation för bostäder. Fram tills den 31 december finns möjliget att lämna intresseanmälan via webbformuläret nedan.

Kartbild Lärkan 19

Kartbild över Lärkan 19, där byggherren får möjlighet att utforma en bebyggelse för bostadshus i två våningar

Syfte
Syftet med markanvisningen att möjliggöra byggnation av bostadshus i två våningar med en byggnadsarea på max 345 m2. Området är centralt beläget med närhet till kommunikationer och service.

Målsättning
Målsättningen med markanvisningen är att området bebyggs inom närtid med hög exploateringsgrad och god gestaltning.

Tilldelning av markanvisning
För Lärkan 19 tillämpar Grästorps kommun en intresseanvisning där kommunen bestämmer parametrar för projektet och därefter ger byggherrar möjligheten att komma in med intresseanmälan innehållande enklare skisser, information om idéer, upplåtelseform etc.

Efter tiden för intresseanmälan kommer representanter från kommunen välja en byggherre som får teckna markanvisningsavtal och arbeta vidare med sitt förslag för ny bebyggelse. Förslagen bedöms enligt nedanstående kriterier:

 • Genomförande
 • Vi ser gärna att ytan bebyggs inom närtid. En tidsplan samt utdrag som visar företagets ekonomiska styrka ska därför lämnas in
 • Exploateringsgrad
 • Hög utnyttjandegrad på tillåten byggrätt i detaljplan
 • Gestaltning
 • En god gestaltad miljö vad gäller byggnad/byggnader och utomhusmiljö
 • Klimatsmart lösning
 • Förslaget får gärna visa på olika lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle.
 • Referensobjekt
 • Det är positivt om ni tidigare genomfört liknande projekt med goda resultat, och visar bilder på referensprojekt

Kreditvärde/bolagsordning måste även uppfyllas och påvisa stabilt kreditvärde för att intressenten ska vara relevant.

Planhandlingar

Detaljplan för områdetPDFKontakt

 • Oskar Lindgren
  Nämndsekreterare
  0514-58141
  Oskar.Lindgren@grastorp.se