Dela sidan på sociala medier

Djur

Alla djur i fångenskap ska behandlas väl och får inte utsättas för onödigt lidande. Detta regleras i djurskyddslagen.

Det är Länsstyrelsen som sköter om tillsynen enligt djurskyddslagen.

Vid klagomål på bristande tillsyn ring Länsstyrelsen 010-224 50 50 vardagar 9-12 och 13-15. Vid ytterst akuta anmälningar på övrig tid ring Polisen 114 14.

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information och e-postadress för anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurskyddslagen innehåller bland annat grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas, operativa ingrepp, slakt, tillstånds-plikt för viss djurhållning, tävling och förevisning av djur, användning av djur för vetenskapligt ändamål, tillsyn, förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur, lantbrukens djurbesättningar, ridskolor, zooaffärer och kennlar.

Husdjur inom tätbebyggt område

Inom detaljplanelagt område får man inte utan tillstånd från Miljö och hälsa hålla orm, nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä.

För pälsdjur eller fjäderfä som är sällskapsdjur krävs inte tillstånd. Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter finns bland våra styrande dokument.  

Vilda djur och skadedjur

Miljö och hälsa beslutar i princip aldrig om avskjutning av skadedjur. Om Miljö och hälsa har konstaterat att djur utgör en olägenhet för människors hälsa så förelägger Miljö och hälsa fastighetsägaren att lösa problemet. Sedan är det upp till fastighetsägaren att lösa problemet på ett lämpligt sätt. Exempel sådant som kan vara olägenhet är extrema mängder fågelspillning eller invasion av råttor.

Skyddsjakt

Kommunen och privatpersoner kan som fastighetsägare även besluta om skyddsjakt på vissa djur på grund av andra anledningar än människors hälsa. Det sker då enligt jaktlagstiftningens regler om skyddsjakt.

Jakten får endast utföras av en person som har tillstånd av polisen att använda skjutvapen i tätbebyggda områden och endast på den fastighet där man har jakträtt. I dessa fall så har Miljö och hälsa inget med beslutet att göra.

Viltvårdare

Grästorps kommun har avtal med kommunskyttar med nödvändigt tillstånd. De utför uppdrag åt kommunen men kan även hjälpa privatpersoner.

Patrik Trulsson, patrik.trulsson@gmail.com

telefon: 073 833 50 96 

Anders Larsson, anders.larsson@frvab.se

Telefon: 076 129 98 02

Kai Wichers, kaiw1968@icloud.com

Telefon: 070 886 99 34

Skadade djur

Om du ser ett vilt djur som är skadat ring polisen på 114 14 för hjälp.

Om du krockar med vilda djur ska platsen markeras och polis larmas via SOS 112.

De djur som kräver rapportering är: björn, hjort, järv, lodjur, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg och örn.

Polisen vet vem som är jakträttsinnehavare och tar kontakt för eventuellt eftersök. Även om olyckan skett inom tätbebyggt område tar polisen kontakt med en skytt.

Vid andra tillfällen då ett vilt skadat djur påträffas kontaktas polisen, 114 14.