Dela sidan på sociala medier

Eldning utomhus

Att elda utomhus kan vara känsligt beroende på väderlek och andra yttre omständigheter. Här hittar du reglerna för eldning i Grästorps kommun.

I Renhållningsordning för Grästorps kommun antagen 2012 står det i 26 §:

"Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.

Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandrisk varning måste beaktas."

Du har ansvaret

Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Är det torrt i skog och mark ska man naturligtvis undvika att elda även om eldningsförbud inte har meddelats.

Läs mer på Räddningstjänstens hemsida om vad du ska tänka på när du eldar ute. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten är gemensam för Grästorps, Essungas, Lidköpings och Varas kommuner.