Dela sidan på sociala medier

Hälsoskydd

Hälsoskyddet i Grästorp finns för att hindra att människors hälsa lider av den omgivande miljön.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att lagar och bestämmelser följs inom detta område.

Enligt Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så skall kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat allmänna lokaler och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Vattenanalys

Vill du testa din vattenkvalitet?
Det finns flera laboratorier som utför vattenanalyser på enskilda brunnar. Hitta kontaktuppgifter, tillvägagångssätt och priser med hjälp av Internet eller Gula sidorna.

Analys av dricksvatten för småbarnsföräldrar – barnprov
Blivande föräldrar och föräldrar till barn upp till 1 års ålder som bor permanent på en fastighet och som tar sitt dricksvatten från enskild brunn erbjuds gratis analys av dricksvattnet. Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet, där analys inte tidigare bekostats av kommunen.

Provpaketet bekostas av kommunen och omfattar analys av bakterie- (E. coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22C) samt flouridhalt, nitrit och nitrat. Provpaket som erbjuds via kommunen är inte en heltäckande brunnsvattenanalys, då inga kemiska parametrar förutom flour ingår.

Så gör du

För att få tillgång till erbjudandet måste beställning ske via kommunen. Beställning kan ske via Grästorp eller Lidköpings kommun. Kommunen beställer för närvarande provtagningsmaterial och analys hos upphandlat laboratorium (ALcontrol), som skickar information och provtagningsmaterial direkt till kunden. Beställning kan således inte ske direkt av kund hos laboratoriet.

För att få god kännedom om sitt brunnsvatten rekommenderas att man även gör en kemisk bedömning av vattnet. Denna måste beställas och bekostas av kunden själv. För beställning av analyser utöver "barnprovet" hänvisas främst till laboratoriernas hemsidor för information och beställning.