Dela sidan på sociala medier

Hygienlokaler

Vad gäller för frisörsalonger, solarier, skönhetssalonger och andra lokaler dit du kan gå och få någon hygienisk behandling? Här hittar du mer information.

Hygienlokaler innefattar alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Det kan vara lokaler där man t.ex. bedriver frisersalong, skönhetssalong, gym, solarium, fotvård m.m.

Tillsyn

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över alla hygienlokaler i kommunen. Syftet med tillsynen är bland annat att se till att god hygien råder i lokalen och vid aktuella ingrepp eller behandlingar. Vissa ingrepp/behandlingar kan innebära risk för infektioner eller smittspridning vilket verksamhetsutövaren måste informera om. Detta kontrolleras genom inspektion av lokaler, kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll och intervjuer med personal.

Anmälan

Tidigare har det varit anmälningsplikt för alla lokaler där någon typ av hygienisk behandling skulle bedrivas. Från och med januari 2008 gäller detta bara verksamheter där det finns risk för blodsmitta.

Anmälan ska även göras om ny verksamhet startas i en för annan verksamhet redan anmäld lokal. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn på verksamheter med hygienisk behandling, både de anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga.

De anmälningspliktiga verksamheterna delas in i två nivåer:

Nivå 1 Påtaglig hälsorisk

  • Tatuering
  • Piercing
  • Fotvård
  • Silikoninjektioner

Nivå 2 Måttlig hälsorisk

  • Öronhåltagning
  • Akupunktur
  • Diatermi

Innan en hygienlokal ska tas i bruk skall en anmälan lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Här hittar du anmälningsblankett.PDF

Anmälan skall vara skriftlig och lämnas in tillsammans med en beskrivning av verksamheten och en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas. Om inte anmälan görs i tid ska en särskild avgift, miljösanktionsavgift tas ut enligt miljöbalken