Dela sidan på sociala medier

Inomhusmiljö

Fukt, mögel, skadedjur, ohyra och radon är sådant som kan ställa till det inomhus. Här hittar du mer information om hur du kan komma åt problemen.

Fukt och mögel

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med en för låg luftomsättning skapar stora problem i många bostäder.

I våra bostäder finns mikroorganismer såsom mögel, bakterier och kvalster dessa är dock beroende av fukt och näring för att kunna överleva och växa till. Fukt kan också ge upphov till olika kemiska emissioner från syntetiska material som till exempel flytspackel och golvmaterial.

Vad gör jag vid en fuktskada?

  • Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador.
  • Om du bor i hyreshus och misstänker en fukt- eller mögelskada i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare direkt. Då får fastighetsägaren möjlighet att åtgärda skadan innan den förvärras.
  • Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag för att få råd om hur du kan gå vidare eller ett konsultföretag som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan.
  • Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till Miljö- Hälsa. Bedöms det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som förstör i hemmet.

Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda problemen

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. Jordabalkens kapitel 12 reglerar hyresförhållande och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst

Information om saneringsföretag

Det ska alltid finnas information om saneringsföretag i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov. Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Så blir av med ohyra och skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela.

På Anticimex hemsida kan du få fler tips. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radon

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta.

Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvatten.

Du bör mäta radonhalten om du:

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong

Så mäter du i villa:

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat.

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Så mäter du i bostadsrätt:

Det är föreningen som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Fråga bostadsrättsföreningen eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Så mäter du i hyresrätt:

Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Fråga hyresvärden eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Mer information om radon, mätmetoder och åtgärder, finns att läsa hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns även kontaktuppgifter till ackrediterade mätlaboratorier och länkar till andra informativa sidor angående radon.

Kommunen tillhandahåller inte mätningsutrustning.

Mer information om ventilation.