Dela sidan på sociala medier

Lokaler för hälso- och hygienverksamhet

Vad gäller för frisörsalonger, solarier, skönhetssalonger och andra lokaler dit du kan gå och få någon hygienisk behandling? Här hittar du mer information.

Miljö-Hälsa i Lidköping kontrollerar att gällande krav uppfylls på lokaler för hälso- och hygienverksamhet i kommunen.

Den som bedriver verksamheten ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning med mera för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande och systematiskt undersökas. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

Anmälan

Tänk på att man måste göra anmälan till Miljö-Hälsa sex veckor innan man startar verksamheten. Observera att start av anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan har gjorts leder till beslut om miljösanktionsavgift.

Anmälan ska också göras vid ändring av verksamheten vid renovering eller nybyggnation.

Miljö-Hälsa tar ut en avgift för att handlägga anmälan av verksamheten. I handläggningen ingår att granska de uppgifter som har lämnats och att besöka verksamheten.

Anmälan till kommunen kan göras via vår Självserviceportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via blankett. Blanketten hittar du på vår sida för blanketter Öppnas i nytt fönster. och längst ner på den här sidan under relaterad information.

Hälsoskyddsverksamhet

Den som avser att öppna lokaler där många människor har tillträde ska göra anmälan till Miljö-Hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hälsoskyddsverksamhet menas skolor, förskolor, fritidsanläggningar eller lokaler som yrkesmässigt hyrs ut som tillfällig bostad.

Hygienverksamhet

Den som avser att driva lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling ska göra anmälan till Miljö-Hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hygienverksamhet menas lokaler för fotvård och hårvård, tatuering, massage och annan kroppsvård. En hygienverksamhet innebär en hög risk för blodsmitta.

Ny lag: Nu måste bland annat barberare och nagelskulptörer anmäla sin verksamhet

Sedan 1 juli finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. På grund av ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska verksamheten skicka in uppgifterna senast den 1 september.

Den nya lagen, lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har fått mycket uppmärksamhet för det kompetenskrav som nu införs för den som utför estetiska behandlingar. Men lagen för även med sig en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmälas till kommunen.

Sedan tidigare finns det ett lagkrav som innebär att företag som utför hygieniska behandlingar med stickande eller skärande verktyg ska anmäla sin verksamhet till kommunen om den innebär risk för blodsmitta. Det gäller exempelvis salonger för akupunktur, piercing, fotvård och tatuering.

Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas

Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat de som:

  • använder rakhyvel eller rakkniv mot hud
  • klippning av nagelband
  • fotvårdare som skär bort förhårdnader med skalpell eller hyvlar hud
  • utför håltagning med håltagningspistol
  • andra typer av stickande/skärande verktyg som penetrerar eller skrapar mot huden.

Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa. Stickande/skärande instrument kan överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Hör av dig om du inte får ett utskick

Information om förändringen skickas ut de närmaste veckorna till de företag som kommunen har kännedom om.

Har du inte fått utskick och tror att din verksamhet omfattas av det nya lagkravet, kontakta Lidköping kommuns kontaktcenter för mer information: 0510-77 00 00.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så görs en bedömning. Om din verksamhet bedöms att inte vara anmälningspliktig kommer ärendet avslutas och ingen avgift tas ut.

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den nya lagen innebär att § 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nu har fått tillägget ”annan smitta” i det stycke som gäller hygieniska verksamheter:
”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg … Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.”

Solarieverksamhet

Kosmetiskt solarium används för att huden ska få en ”solbrun” nyans. Huden bildar ett brunt pigment med hjälp av ultraviolett strålning. Den UV-strålning som finns i solarium brukar delas upp i UVA och UVB som också är den strålning som når oss på jorden från solen. Solarier ska ha UV-typ 3 rör för att vara godkända, vilket alla solarier ska vara märkta med. Strålningen kan vara lika stark som solen i Mellaneuropa, det vill säga mer än svensk sommarsol. Därför ska inte personer med ljus och känslig hud använda solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har utfärdat bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt utrustning används. UV-strålningen får inte vara för stark.