Dela sidan på sociala medier

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag där flera områden utomhus får rökförbud. De områden som berörs är bland annat uteserveringar, lekplatser och busshållplatser.

Varför en lag om rökförbud?

Rökförbuden finns till för att undvika att människor, särskilt personer med astma och allergier, blir utsatta för farliga ämnen från röken. Ett annat syfte är att påverka människors attityd till rökning och därigenom motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Från och med den 1 juli 2019 omfattar rökförbudet även dessa områden

Uteserveringar

Rökförbud börjar gälla på uteserveringar till restauranger och caféer.

Entréer till rökfria lokaler dit allmänheten har tillträde

Detta gäller entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, såsom butiker, bibliotek och restauranger.

Kollektivtrafiken

Rökförbud på områden utomhus i anslutning till kollektivtrafik, som perronger, busshållplatser och taxizoner.

Lekplatser

Rökförbud på alla lekplatser som allmänheten har tillgång till.

Idrottsanläggningar utomhus

Rökförbud på inhägnande idrottsanläggningar. Rökförbud gäller även när anläggningarna används till annat än idrott, exempelvis vid konserter och liknande.

Sedan tidigare tobakslag ska det vara rökfritt på till exempel skolgårdar, i lokaler där allmänheten har tillträde, på sjukhus, bussar, tåg och restauranger.

Ansvar och tillsyn

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Till exempel restauranginnehavaren om det gäller ett café och kommunen om det är en idrottsanläggning i kommunal regi.

Kommunerna har ansvaret för tillsyn över rökfria miljöer.

Om förbudet inte följs

Om du anser att verksamhetsutövare inte följer lagen kan du vända dig till Miljö-Hälsa i Lidköping, som sköter tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsfrågor åt Grästorps kommun. Du när dem via Kontaktcenter telefon 0510-77 00 00 eller via e-post till miljohalsa@lidkoping.se