Dela sidan på sociala medier

Vattenområden och luft

Vatten är livsviktigt och finns överallt ochrent vatten är en gåva vi ska vårda. Här finns information om hur kvaliteten kontrolleras och förbättras gällande luft och vatten.

Regler för strandskydd hittar du här.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Vattendistrikt

Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet.

Vattenmyndigheten Västerhavet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en hemsida för vårt vattendistrikt där det finns information om till exempel status på Nossans vatten, nyhetsbrev och mycket mer.

För området i och kring Vänern har Vänerns vattenvårdsförbund en hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med samlad information.

Luft i Väst

Grästorps kommun är medlem i Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På deras hemsida finns information om luftkvaliteten, verksamheten och kommunvisa sammanfattningar av luftföroreningsmätningar.

Direktlänk till Kontrollstrategi för utomhusluft 2015-2019. Pdf, 749.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ung statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.