Dela sidan på sociala medier

Vänerns vattenreglering

Kommunerna runt Vänern och Trollhättan samverkar sedan hösten 2007 kring frågor som berör Vänerns vattenreglering.

Det övergripande syftet är att bidra till att hitta en långsiktigt hållbar lösning för Vänerns vattenreglering. Sannolikt krävs nya sätt att reglera Vänern jämfört med idag.

Vänern är en reglerad sjö. Detta innebär att vattennivån ändras över året på ett kontrollerat sätt. Genom att tappa ut vatten via Göta älv kan tillkommande vatten från tillflödena, exempelvis Klarälven, Tidan, med flera, kan det försäkras att Vänern inte svämmar över.

Klimatets påverkan på Vänerns vattennivå

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) har studerat hur det framtida klimatet förväntas påverka Vänerns vattennivå. Jämfört med idag antas vattennivån att höjas. Om det tillåts ske innebär det dramatiska konsekvenser för städer, industrier, jordbruksmark vägar och järnvägar utmed sjön.

Kommunerna kring Vänern kan inte acceptera att vattennivån tillåts nå de nivåer som Klimat- och sårbarhetsutredningen anger.

I kölvattnet på Klimat- och sårbarhetsutredningen har kommunerna kring Vänern startat ett samarbete. Arbetet handlar dels om att skapa sig större kunskaper om klimatförändringarnas effekter i Vänerområdet och om hur man ska kunna möta och bättre skydda sig mot dessa, dels om att Vänerkommunerna tillsammans verkar för åtgärder hos andra aktörer som kan dämpa effekterna av klimatförändringarna.

På längre sikt måste det vidtas fysiska åtgärder för att kunna öka avtappningen av Vänern och Göta älv.

Deltagande kommuner

Västra Götalands län

Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun (kanslifunktion 2009)
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun
Trollhättans kommun
Åmåls kommun

Värmlands län

Grums kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kristinehamns kommun
Säffle kommun