Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan

Kommunfullmäktige i Grästorps kommun har tagit fram en ny översiktsplan som vann laga kraft den 2016-12-22 och ersätter den översiktsplan som Grästorps kommun antog 1992.

En översiktsplan är ett strategiskt och politiskt dokument som visar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i hela kommunen.

Hur de större kommunikationslederna ska utvecklas och strategier i stort för hela kommunen ingår också i planen.

Här kan du läsa kortversionen av översiktsplanen.PDF

Här kan du läsa långversionen av översiktsplanen del 1.PDF

Här kan du läsa långversionen av översiktsplanen del 2.PDF

Översiktsplanens Utställningsutlåtande.PDF

Särskild sammanställning översiktsplanenPDF

 

 

Detaljplaner

Kommunen ska verka för en god byggnadskultur i tätorts- och landskapsmiljö. Det gör vi genom att planera för bostäder, cykelvägar, promenadstråk, lekparker, grönytor, parkeringar, torg och allt annat som finns i ett samhälle/kommun.

Genom översiktsplanering, detaljplanering m m tar kommunen sikte på framtiden och ett hållbart samhälle som ska vara välkomnande och trivsamt för alla.

Antagna detaljplaner förvaras på Medborgarkontoret, Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.