Dela sidan på sociala medier

Förbättringar av kommunalt VA

Grästorps kommun arbetar kontinuerligt med förbättringar av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Detta arbete utökas efter beslut av kommunstyrelsen som har gjort en omfördelning i budgeten. Arbetet skyndas på till följd av de stora översvämningarna i augusti 2014 som följdes av ett informationsmöte för allmänheten den 9 september samma år.

Minnesanteckningar från informationsmötet 9 september 2014 Pdf, 702.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering av information gällande arbetet med Va-saneringen:

Kommande åtgärder

Södergatan, åtgärd bredden "hölja". Utförs under april, maj innan Skogsgläntan.

Rönnvägen/Ågatan, Ängsvägen, Hallers väg, Lutmansgatan, åtgärder enligt handlingar och överenskommelse. Utförs under april, maj innan Skogsgläntan.

Utförda åtgärder

  • Snickaregatan, omkoppling dagvatten från spill till dagvatten.
  • Viktorlundsgatan, omkoppling rännstensbrunn.
  • Rakbladsfabriken, avsättning nya dagvattenserviser.
  • Fågelvägen, omkoppling dagvatten från spill till dagvatten.
  • Dagvatten/Lunnevi/Södergatan, lösning med proppning/neddimensionering.
  • Forshallsgatan, omkoppling rännstensbrunnar (4 st).
  • Drottninggatan korsning Järnvägsgatan, borttagning bypass från dag till spill.
  • Åtgärder på Centralskolan i samband med projektet.
  • Badgatan/Västölsgatan, omkoppling rännstensbrunn.