Dela sidan på sociala medier

Rehabvägledare

rehabvägledare

Är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Södra Vänern. Syftet med insatsen är att utveckla samverkan och samarbetet inom rehabiliteringsområdet och göra skillnad för män och kvinnor som är i behov av samverkan för att lättare kunna komma ut i arbete eller studier.

Samverkande parter är;

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Västra Götalandsregionen
  • Trollhättans Stad
  • Vänersborgs kommun
  • Lilla Edets kommun
  • Grästorps kommun

Målet med insatsen är att fler skall bli egenförsörjande genom arbete eller studier samt att fler skall uppnå en ökad livskvalité.

I Grästorp arbetar vi för att alla skall ha möjlighet till hjälp och stöd när man behöver det. Detta genom att erbjuda arbetsträning, arbetspraktik, samtalskontakt, vara behjälplig med att följa med på besök i sjukvården, stöd vid kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller andra myndigheter.

Målgrupp

Insatsen är för personer som bor i Grästorp men deltagare från Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet är också välkomna

  • Kvinnor och män i behov av två eller flera samverkande parters samarbete för att nå arbete/studier eller andra insatser för att på sikt få en egenförsörjning.
  • Kvinnor och män som är motiverade till att delta i insatsen.

Hur går ansökan till?

För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler remittenter. Innan ansökan kommer man alltid på ett VISA-besök tillsammans med sin handläggare. Information lämnas då om insatsen, vad som erbjuds samt förväntningar klargörs. Om det därefter finns ett intresse av att delta i insatsen fylls en ansökan i samt relevanta underlag som är nödvändiga för att ett beslut om eventuell start ska kunna fattas bifogas.

Ansökan omfattas av en sekretesslättnad, vilken innebär en möjlighet att utbyta relevant information med de samverkande parterna. Sekretesslättnaden kan när som helst återkallas.

Ta gärna kontakt med vår Rehabvägledare för frågor eller för mer information om insatsen.

Du kan läsa mer om insatsen i vår broschyr om rehabvägledare Pdf, 1.1 MB.

samordningsförbundet