Dela sidan på sociala medier

Så här arbetar vi

Grästorp står inför utmaningar. Utmaningar och förändringar som får oss att tänka nytt. Det är precis det Grästorp 5.0 handlar om - vårt gemensamma sätt att tänka för att möta framtiden och dess utmaningar.

Principerna

Grästorp 5.0 lyfter fram fem principer som hjälper oss att tillsammans ta vara på alla möjligheter som framtiden erbjuder. Vårt sätt att tänka är nyckeln till en framtidssäkrad välfärd i Grästorp och dessa fem principer vägleder oss och öppnar dörrar till möjligheter för framtiden.

Vi tänker värdskap i allt vi gör

Vi är stolta över vårt arbete med värdskap som är en framgångsfaktor hos oss. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Det handlar om att hitta sitt eget värdskap. Värdskap handlar också
om ett eget val, ett val att vara en god värd.

Alla arbetslag i Grästorps kommun har varit med och definierat värdskap. Vi kom då fram till att värdskap handlar om bemötande, välkomnande, service, respekt, vänlighet och lyhördhet.

En viktig del i värdskapsarbetet är dialog. Informationstillgången gör att vi inte längre nöjer oss med att informeras, vi vill engageras och inspireras. I dialogen skapar vi engagemang tillsammans genom att vi lyssnar på varandra, får kunskap om varandra och ser varandra. På så vis utvecklas vi till en effektiv och värdeskapande organisation.

När vi tänker värdskap innebär det att:

 • Vi utvecklar välkomnande vanor.
 • Vi samskapar en meningsfull framtid tillsammans genom nya dialogformer.
 • Vi involverar de vi är till för i våra processer och tar tillvara på varandras erfarenheter.
 • Vi söker det bästa i andra människor och får också fram det bästa i oss själva.


Vi tänker helhet i allt vi gör

I Grästorp är helheten viktigare än delarna. Våra verksamheter är delar av en större organisation där ett helhetsperspektiv öppnar upp för helt nya möjligheter än om vi tänker var del för sig.

Genom att hjälpas åt över verksamhetsgränserna och gemensamt nyttja de resurser vi har tillsammans kan vi bli mer effektiva och skapa hållbara lösningar för framtiden.

Helheten kommer att hjälpa oss att hitta lösningar på tidigare olösta problem. Helhetstänk hjälper oss att se värdet i olikheter och att olika är delar av en helhet. I Grästorp ser vi och tar tillvara på kraften i hela människan.

När vi tänker helhet innebär det att:

 • Vi effektiviserar genom samverkan
 • Vi effektiviserar genom hemmaplanslösningar
 • Vi är en förvaltning som hittar långsiktiga och hållbara lösningar genom våra gemensamma resurser
 • Vi tror på transparens och delar med oss av vårt lärande för att ”sharing is caring”


Vi tänker digitalisering i allt vi gör

Den digitala revolutionen är kanske den mest kraftfulla och dramatiska vi har sett i vår mänskliga historia. Internets intåg förändrade hela vår värld, genom att skapa helt nya kommunikationssätt, nya branscher, nya informationskanaler och ett helt nytt sätt att konsumera och producera information. Digitaliseringen utmanar många traditionella yrken och öppnar också upp för helt nya. Detta öppnar upp för helt nya möjligheter och när vi fokuserar på hur vi kan nyttja dessa nya tekniker når vi hur långt som helst.

Digitalisering behövs för att uppnå en ekologisk och socialt hållbar utveckling och samtidigt uppnå bästa tänkbara tillväxt. Detta skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Digitalisering, i sin bästa form, skapar effektivitet, frihet, delaktighet och demokrati.

När vi tänker digitalisering innebär det att:

 • Vi tänker digitalisering först, i både nya och gamla processer
 • Vi har rätt digital kompetens.
 • Vi har en kultur som välkomnar digitalisering.
 • Vi lär oss av andras digitala framgångar.
 • Vi väljer digitala lösningar som skapar värde


Vi tänker medledarskap i allt vi gör

Människor och organisationer växer och utvecklas genom sina styrkor. I den föränderliga värld som växer fram dag för dag kommer meningsskapande och samskapande vara gemensamma värden som blir en röd tråd i en organisation.

Varför finns vi? Vilket värde tillför vi? För att möta framtiden ställs organisationen om till en värdskapande, lärande och innovativ kommun där tillit, frihet, förändringskompetens och balans i livet är viktiga ledord.

Vi tar steget från medarbetarskap till medledarskap, där alla individer jobbar under stort eget mandat, tillit och med hög inflytandegrad, där alla medledare jobbar med innovationer och är i ständigt lärande. Resultatet blir en snabb organisation som kan agera som ett sillstim och inte en atlantångare. Detta är den viktigaste omställningen av alla för att klara den framtid som håller på att växa fram, där förändringstakten ökar för varje år som går.

När vi tänker medledarskap innebär det att:

 • Alla medledare samskapar och skapar värde för de vi är till för
 • Vi utvecklar nya yrkesroller tillsammans och skapar framtidens välfärd
 • Vi är en lärande kultur – ”Vi kan inte än men snart!”
 • Vi har tillit till varandra.

Vi tänker innovation i allt vi gör

Det är genom de nya idéerna, stora som små, som förnyandet av offentlig sektor kommer att ta färg och form. Innovation handlar om att göra nytt som gör nytta för de vi är till för. Det kan handla om stora eller små förändringar i våra arbetssätt som gör stor skillnad. Innovation handlar också om att sluta göra saker som inte längre behöver göras.

Innovation är teamwork där vi alla spelar olika roller. Vår gemensamma innovationskraft kommer att utveckla framtidens välfärd.

För att göra innovation på riktigt så tänker från andra perspektiv, vi höjer medvetandegraden, nyfikenheten och glädjen hos människor samt skapar en ljus framtid för oss och kommande generationer.

När vi tänker innovation innebär det att:

 • Vi har en innovationskultur där vi vågar pröva.
 • Vi går på skattjakt i vår egen organisation och letar efter guldkorn där vi redan har lyckats
 • Vi har strukturer och arbetssätt för att ta tillvara på idéer på
  förbättringar/innovation
 • Vi prioriterar vilka innovationer vi satsar på utifrån vad som är mest värdeskapande för de vi är till för
 • Vi delar med oss av våra innovationer och låter oss inspireras av andra
 • Vi ”provtänker” tillsammans!

 

Så här arbetar vi med medledarskap