Dela sidan på sociala medier

Feriepraktik 2020

Blommor på en äng

På grund av rådande omständigheter kring covid-19 har Grästorps kommun valt att endast erbjuda feriepraktik inom parkarbete. Det innebär att du som valt ett annat område måste logga in och ändra dina val.

Inom parkarbete kommer du att arbeta utomhus i mindre arbetsgrupper och därmed ha möjlighet att hålla avstånd till andra.

Du kan välja mellan:

  • Parkarbete - Period 1 vecka 25-26
  • Parkarbete - Period 2 vecka 27-28
  • Parkarbete - Period 3 vecka 29-30
  • Parkarbete - Period 4 vecka 31-32
  • Parkarbete hos Gauthiod – Period 1 vecka 25-26

Du ändrar dina val genom att logga in i kommunens rekryteringsverktyg Varbi och göra dina ändringar eller utökningar till minst tre stycken, men gärna fler. Ju fler val du gör desto större blir möjligheten att få den period du önskar.

Instruktioner om hur du loggar in i systemet har skickats ut via e-post till alla som ansökt om feriepraktik.

Du behöver ha gjort din ändringsansökan senast söndagen den 10 maj.

Inget informationsmöte

I år kommer vi inte att kunna ha ett informationsmöte som vi haft tidigare år. Även detta på grund av covid -19. All kommunikation gällande feriepraktiken kommer istället att skickas ut via den e-postadress du har angivit.

Vi följer folkhälsomyndigheten riktlinjer och vi kommer att återkomma med information ifall situationen förändras.

Frågor

Om du har några frågor om feriepraktik, är du välkommen att kontakta Pia Bengtsson på Arbetsmarknadsenheten:

Telefon: 0514-580 83
E-post: pia.bengtsson@grastorp.se