Dela sidan på sociala medier

Leader NV

Leader

I LEADER samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling.

LEADER är en metod att jobba med landsbygdsutveckling inom EU:s (Europeiska unionens) Landsbygdsprogram. Arbetet bygger på en gemensam strategi för bygdens utveckling och lokala förutsättningar och lokala initiativ tas tillvara.

Besluten om projektstöd flyttas till lokal nivå där LAG (Local Action Group) beslutar. Leader står för "Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale". Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Läs mer om LEADER. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en idé som kan bidra till en positiv utveckling i Västra Skaraborg? Då kan du/ni söka stöd från LEADER Västra Skaraborg som omfattar kommunerna Essunga, Grästorp, Vara, Skara, Götene och Lidköping förutom Lidköpings församling.

Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen och bygger på att offentlig, privat och ideell sektor samarbetar i ett trepartnerskap.

LEADER Västra Skaraborg ska bidra till:

  • Näringslivsutveckling på landsbygden
  • Högre livskvalitet för landsbygdsboende
  • Ett hållbart nyttjande av landsbygdens resurser

Finansieringen till projektstödet kommer från de sex kommunerna, EU och svenska staten. Egen medfinansiering är pengar och/eller eget ideellt arbete.

Vem kan få projektstöd?

Företag, grupper av företag, organisationer, föreningar och privatpersoner kan få projektstöd om fördelarna av stödet når fler än den eller de som söker stödet. Avser satsningen endast ditt eget företag och nyttan stannar enbart hos dig som sökande ska du istället söka företagsstöd på länsstyrelsen.

Hur söker jag/vi?

Ansökningshandlingar samt övrig information finns på www.leaderskaraborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fyll i ansökan, projektplan och budget. Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren Claes Fahlgren innan du gör detta. Du kan också kontakta Sofia Jessen på NSG Grästorp för information.

Ansökan bedöms av LAG-gruppen (Local Action Group) som utgör styrelsen i LEADER Västra Skaraborg. Gruppen består av 18 personer från ideell, privat och offentlig verksamhet i de sex kommunerna.