Dela sidan på sociala medier

Olika tillstånd

Automatspel
Tillstånd för automatspel fås via Lotteriinspektionen länk till annan webbplats(LÄNK). Lotterier som kräver tillstånd söks på Medborgarkontoret (LÄNK).

Bygga och bygganmälan
Du behöver bygglov om du tänker bygga nytt eller bygga till. Du måste också ansöka om bygglov om du tänker ändra byggnadens användningssätt, eller inreda en ny lokal. Bygganmälan krävs vid ändring av byggnader, som berör bärande delar, planlösning, hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp.
Kontakta Miljö- och byggkontoret telefon 0514-581 41.

Djurhållning
Länsstyrelsen sköter allt djurskyddsarbete.

Försäljning av tobak och nikotinläkemedel
Vid försäljning av tobak och nikotinläkemedel är säljaren skyldig att anmäla verksamheten.
Mer information hos Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) Lidköping.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedel
För yrkesmässig hantering av livsmedel krävs att verksamheten har en godkänd lokal och verksamheten ska ha ett fastställt egenkontrollprogram. Hantering av livsmedel på annan plats, t.ex. marknader, krävs särskilt tillstånd. Kontakta Miljö- och byggkontoret telefon 0514-581 41.

Rivningsanmälan
När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs en rivningsanmälan med rivningsplan och kvalitetsansvarig oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Kontakta Miljö- och byggkontoret telefon 0514-581 41. 

Serveringstillstånd
För försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker krävs serveringstillstånd. Generellt kan man säga att samtliga som skall sälja alkohol till gäster eller festdeltagare skall ansöka om serveringstillstånd.
Mer om serveringstillstånd hos Tillståndsenheten i Samverkan(TiS) Lidköping.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-tjänst för serveringstillståndlänk till annan webbplats