Dela sidan på sociala medier

Rätt från slätt och ROLIS

De gröna näringarna är stora och viktiga för en lantbrukskommun som Grästorp, mitt på bördiga Västgötaslätten. I projekten Rätt från slätt och ROLIS undersöker man möjligheterna till att lokalt odla och förädla proteingrödor för humankonsumtion.

Foto inifrån Bjertorps slott och slutkonferensen.

Rätt från slätt

Under 2020-2022 drev Grästorps kommun det EU-finansierade projektet Rätt från slätt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet skedde i samverkan med Essunga, Götene, Vara och Vänersborgs kommuner. Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland fanns med i projektets referensgrupp. Lokala lantbrukare och kommunernas kostenheter deltog också i projektet.

Jordbruksverket projektskylt

ROLIS

Baserat på erfarenheter och slutsatser från Rätt från slätt startas projektet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden. Projektet kommer att fortgå under två år.

Ytterligare två kommuner har tillkommit i projektet, som nu består av Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare. Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agro Väst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Under förra projektperioden identifierades förädlingen av de lokalodlade grödorna som en flaskhals, därför kommer man nu att samverka med förädlingsföretag. Vilka grödor och förädlingsprodukter är förädlingsföretagen intresserade av, och kan de grödorna odlas hos lokala lantbrukare? Det är en av frågorna som kommer att undersökas i projektet.

I de sju deltagande kommunerna har man en mycket hög självförsörjningsgrad där vi producerar råvara högt över den egna självförsörjningsgraden, men här finns inte ens det första steget med rensning och paketering av exempelvis proteinråvaror. Därför riktar ROLIS in sig mer mot förädlingsföretagen.

Projektledare för ROLIS är Sofie Skalstad, och dessutom arbetar Ali Taimory, kock och livsmedelstekniker, med ett testlabb för lokala pilotprodukter. Där kommer han kommer tillsammans med förädlingsföretag att ta fram ett antal testprodukter av så kallade sidoströmmar, alltså sådant som annars inte blivit mat. Det kan handla om grönsaker eller råvaror som är helt livsmedelsdugliga, men som av olika skäl inte hamnar i hyllorna i livsmedelsbutiken.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg.

Följ ROLIS

ROLIS kommer att fortsätta använda sig av Rätt från slätts plattformar och uttryck, därför kan du följa projektets resa på Rätt från slätts Facebooksida: https://www.facebook.com/rattfranslatt Länk till annan webbplats.

EU-finansiering från landsbygdsfonen