Dela sidan på sociala medier

Rätt från slätt

Grästorps kommun driver under 2020-2022 ett projekt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet sker i samverkan med fyra andra kommuner.

I juni 2017 presenterade regeringen den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin uppmuntrar en ökad och mer hållbar produktion av mat och insatser som underlättar för konsumenter att göra medvetna livsmedelsval.

I det EU-finansierade projektet Rätt från slätt ska fem kommuner undersöka hur man som kommun arbeta livsmedelsstrategiskt på ett lokalt plan. Essunga, Götene, Vara och Vänersborg kommun samverkar med Grästorp i projektet. Dessutom finns Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland med i projektets referensgrupp.

Rätt från slätt kommer främst att titta på vad man som kommun kan göra förutomatt arbeta för att få in lokala råvaror i de offentliga köken. Samtidigt finns ett samarbete med kommunernas kostenheter som från sitt håll driver frågan om mer lokalt på tallriken .

Omvärldsbevakning, studiebesök och en intervjustudie av lokala producenter ingår i projektets aktiviteter. En viktig ledstjärna i projektet är att lägga mycket tid och kraft på att lyssna in behov från framförallt producenterna med också andra aktörer i livsmedelskedjan.

Dessutom genomförs demonstrationsodling av proteingröda för humankonsumtion. Resultatet av omvärldsbevakning och demonstrationsodling kommer presenteras på
kunskapsträffar dit verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter bjuds
in. Träffarna samarrangeras med rådgivningsaktörer som bistår med ytterligare
kunskap.

På gång just nu

Slutkonferens på Bjertorp

På slutkonferensen på Bjertorp serverades varmrätten på en bädd av flora-linser som odlats i projektet av Adam Gannholm i Flakeberg. Förutom rapportering och summering från Rätt från slätt så fick deltagarna ta del av spännande initiativ från RISE, "från parcell till industriell" - vad som krävs för att skala upp gröna proteiner till humankonsumtion i Sverige.

Vi fick också ta del av en småskalig förädling av åkerböna, den enda i Västsverige - svensk fava och Marcus Nordgren.

Bjertorps Egendom berättade om sina försöksodlingar av linser och kikärter genom Jack Estreen, Lantmännen, och som avslutning fick vi ta del av Dafgårds satsningar på vegofabrik genom produktutvecklingschef Lena Gunnarsson.

Väldigt spännande satsningar, olika perspektiv och viktiga diskussioner - en samverkanskonferens värdig Rätt från slätt! Självklart fick samtliga deltagare med sig en påse linser hem.

Oavsett vad som händer i framtiden så behövs fortsatt samverkan genom hela livsmedelskedjan. För att bygga relationer och förståelse för varandras perspektiv och behov. För att det ska bli bra satsningar och lönsamhet i hela kedjan.

Foto inifrån Bjertorps slott och slutkonferensen.
Foto inifrån Bjertorps slott och slutkonferensen.

Floralinserna rensas

Den 29 september testade vi att rensa den första säcken av de demo-odlade och skördade Floralinserna! Vi var hos Jerker Andersson i Flakeberg. Jerker har stor erfarenhet av olika grödor och förädling som skalning, gryn och mjöl mm. Det blev 95% bra . Vi fann några lerpartiklar i samma storlek som linserna. Då provade vi att polera linserna i en av Jerkers maskiner. En lite lätt polerad och en normalpolerad. Den sistnämnda gick lite sönder, så det blev för tuff behandling. Men linserna blev fina och leran blev borta! Nu ska de testas av några kockar för att se hur vi ska göra med resten!

När man hör begreppet lokal mat tänker man nog ofta på mathantverk, marknader, reko-ring och småskaliga producenter. Mycket av maten som produceras idag och i framtiden kommer också produceras i större skala, men borde för den delen fortfarande kunna vara lokal! Därför går en del av projektet ut på att bedriva en egen demonstrationsodling av proteingrödor i två säsonger.

Under 2022 utökar vi dessutom demoodlingen till att dessutom genomföras hemma hos fyra lantbrukare. Följ gärna demonstrationsodlingen och projektets andra aktiviter på Rätt från slätts facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rätt från slätt vann hållbarhetspriset

Under 2022 vann projektet Rätt från slätt och Sofie Skalstad Grästorps kommuns hållbarhetspris med motiveringen "Sofie Skalstad, anställd av Grästorps kommun, driver projektet Rätt från slätt och har ett enastående engagemang i projektet. Rätt från slätt är ett viktigt projekt, särskilt när man nu i kristider ser hur sårbart det är att tvingas importera livsmedel. Att kunna odla, förädla och förtära spannmål och andra livsmedel där man bor blir allt viktigare, och det är precis det som Rätt från slätt handlar om. "

Rättslätt - Logården utsädde

Fältvandring i linsodlingarna

Den 28 juli arrangerades en fältvandring för intresserade, hemma hos lantbrukare som demo-odlar linser för projektet Rätt från Slätt. Det var en fin blandning av kockar, odlare och andra kunniga som ägnade en helkväll åt att åka runt till 4 av 5 lantbrukare som demo-odlar linsen Flora.

Det blev en spännande helkväll med linser odlade på olika jordarter, olika såtider och med olika maskiner och brukningsmetoder.
Resan startade på Logården och för intresserade visades även linsodlingar från projektet. 

Resan gick sedan till demo-odlare Elin Nilsson i Brålanda. Här är det verkligen intressant då det ser så bra ut! Linser ska nämligen inte trivas så bra på mullrik lera, men här ser det toppenfint ut!

Adam Gannholm från Flakeberg demo-odlar linser på lättlera och har testat att så med radavstånd på både 16 och 32 cm. Här diskuterades om olika alternativ och varför det gulnat på vissa ställen. Är det i hjulspåren efter såmaskin?

Det intressanta med demo-odling på olika platser är ju just att lära av varandra och på det sättet öka kunskapen kring linsodling i vårt område. Lite ogräs i form av spillsäd av raps från förra året, men inget som direkt borde påverka skörden.

Skörden ja. Det börjar närma sig. Mellan 85 och 110 dagar tar det normalt för linserna att mogna. Hos Adam var det denna dag exakt 3 månader sedan sådd. Skörd närmar sig och livliga samtal om bästa tidpunkt, metod och risker avhandlades. De kommande veckorna blir spännande!

Resan gick vidare till Gunnar Everhag i Vedum. Här fick vi se skillnaden som ogräsbearbetningen gjort. Skillnaden i "0-rutan", alltså där ingen bearbetning gjorts, mot fältet i övrigt var märkbar. Hos Gunnar är det den enda demo-odlingen där linserna inte lagt sig utan fortfarande står upp. De har klättrat på ogräset åkersenap, som ställde till stora problem i odlingen i ett tidigare skede. Ska bli spännande att se vad som egentligen gav bästa resultat i slutändan!

Sent på kvällen kom vi fram till Pelle Gidstedt i Norra Vånga.
Här var det intressant att se ett problemfält i styv mellanlera. Det såddes av olika skäl sent på en träda och det var torrt. Det kom inte tillräckligt med regn efter sådd, så linserna etablerade sig dåligt. Det har kommit absolut minst regn här på hela tiden.
Sammantaget har det gynnat ogräset baldersbrå. Linserna har klarat sig bäst längs dräneringen, där det varit mest fukt.


En så spännande kväll! Vi tackar alla odlare och deltagare under kvällen för ert stora intresse, engagemang och delande av erfarenheter!

Kontakt

Eva-Lena Skalstad, projektledare
eva-lena.skalstad@grastorp.se
0514-58003

EU-finansiering från landsbygdsfonen