Dela sidan på sociala medier

Rätt från slätt

Grästorps kommun driver under 2020-2022 ett projekt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet sker i samverkan med fyra andra kommuner.

I juni 2017 presenterade regeringen den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin uppmuntrar en ökad och mer hållbar produktion av mat och insatser som underlättar för konsumenter att göra medvetna livsmedelsval.

Jordbruksverket har beviljat 1,6 miljon till projektet Rätt från slätt – den nationella
livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten för att projektets medverkande kommuner närmare ska undersöka hur de kan arbeta livsmedelsstrategiskt på ett lokalt plan.

Essunga, Götene, Vara och Vänersborg kommun samverkar med Grästorp i projektet. Dessutom finns Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland med i projektets referensgrupp.

Rätt från slätt-projektet kommer främst titta på vad man som kommun kan göra för att bidra till ökad lokal livsmedelsförsörjning förutom att arbeta för att få in mer lokala råvaror i de offentliga köken. Omvärldsbevakning, studiebesök och en intervjustudie av lokala producenter ingår i projektets aktiviteter. En viktig ledstjärna i projektet är att lägga mycket tid och kraft på att lyssna in behov från framförallt producenterna med också andra aktörer i livsmedelskedjan.

Dessutom genomförs demonstrationsodling av proteingröda för humankonsumtion. Resultatet av omvärldsbevakning och demonstrationsodling kommer presenteras på
kunskapsträffar dit verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter bjuds
in. Träffarna samarrangeras med rådgivningsaktörer som bistår med ytterligare
kunskap.

Kontakt

Sofie Skalstad, projektledare
sofie.skalstad@grastorp.se
0514-58003

EU-finansiering från landsbygdsfonen