Dela sidan på sociala medier

Rätt från slätt

Grästorps kommun driver under 2020-2022 ett projekt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet sker i samverkan med fyra andra kommuner.

I juni 2017 presenterade regeringen den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin uppmuntrar en ökad och mer hållbar produktion av mat och insatser som underlättar för konsumenter att göra medvetna livsmedelsval.

I det EU-finansierade projektet Rätt från slätt ska fem kommuner undersöka hur man som kommun arbeta livsmedelsstrategiskt på ett lokalt plan. Essunga, Götene, Vara och Vänersborg kommun samverkar med Grästorp i projektet. Dessutom finns Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland med i projektets referensgrupp.

Rätt från slätt kommer främst att titta på vad man som kommun kan göra förutomatt arbeta för att få in lokala råvaror i de offentliga köken. Samtidigt finns ett samarbete med kommunernas kostenheter som från sitt håll driver frågan om mer lokalt på tallriken .

Omvärldsbevakning, studiebesök och en intervjustudie av lokala producenter ingår i projektets aktiviteter. En viktig ledstjärna i projektet är att lägga mycket tid och kraft på att lyssna in behov från framförallt producenterna med också andra aktörer i livsmedelskedjan.

Dessutom genomförs demonstrationsodling av proteingröda för humankonsumtion. Resultatet av omvärldsbevakning och demonstrationsodling kommer presenteras på
kunskapsträffar dit verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter bjuds
in. Träffarna samarrangeras med rådgivningsaktörer som bistår med ytterligare
kunskap.

Rättslätt - Logården sådd

På gång just nu

När man hör begreppet lokal mat tänker man nog ofta på mathantverk, marknader, reko-ring och småskaliga producenter. Mycket av maten som produceras idag och i framtiden kommer också produceras i större skala, men borde för den delen fortfarande kunna vara lokal! Därför går en del av projektet ut på att bedriva en egen demonstrationsodling av proteingrödor i två säsonger.

Under 2022 utökar vi dessutom demoodlingen till att dessutom genomföras hemma hos fyra lantbrukare. Följ gärna demonstrationsodlingen och projektets andra aktiviter på Rätt från slätts facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rättslätt - Logården utsädde

Kontakt

Eva-Lena Skalstad, projektledare
eva-lena.skalstad@grastorp.se
0514-58003

EU-finansiering från landsbygdsfonen