Dela sidan på sociala medier

Stanna och handla

Leaderprojektetet "Stanna och handla i Grästorp" vill lyfta Grästorp som ett intressant besöksmål och handelscentrum.

Grästorp har potential att genom stark handel och besöksnäring bli attraktiv för boende och företagsetablering. På detta sätt kan Grästorp bli ett bra exempel på en levande landsbygdskommun.

Medlen för att nå dit ska vara att få förbipasserande att stanna och handla på orten, få besökare att stanna längre och övertyga Grästorpsborna att göra sina inköp i kommunen.

Mål med Stanna och handla

  • Få förbipasserande att stanna och handla - och stanna längre
  • En förbättrad attityd till handel och service på hemmaplan hos kommuninvånarna och därmed återföra köpkraften till kommunen.
  • Ett ökat intresse för Grästorp som handelscentrum.
  • Förbättrad kommunikation och utökat samarbete mellan näringsidkare inom handel och turism.