Dela sidan på sociala medier

Lärkfalken 9 (Gröna villan)

Från och med vecka 17 kommer rivning påbörjas av fastighet
Lärkfalken 9 och arbetet med rivningen beräknas att pågå till och med vecka 24.

Maj 2023

Staket är monterat runt arbetsområdet, och lösa inventarier plockas bort. Sanering av elmaterial och asbest pågår, och vecka 20 påbörjas den maskinella rivningen. Rivningen väntas vara klar vecka 24.

Vad händer under rivningen?

Under arbetet kommer staket att sättas upp runt arbetsplatsen och parkeringen mellan Lärkfalken 9 och Tengenevägen. Eventuella störningar som kan upplevas i området är ökad trafik, buller och damm. När rivningen är klar kommer det att anläggas en ny gräsmatta på ytan.

Framtidsplaner för Lärkfalken 9

Då behovet av trygghetsbostäder inom Grästorps kommun fortfarande bedöms som stort föreslår Kommunstyrelsen att upphandling i enlighet med lag om offentlig upphandling (LOU) genomförs med målsättningen att kommunen efter upphandling kan teckna hyresavtal under 8 år gällande blockförhyrning av nyproducerade Trygghetsbostäder.

Inom denna upphandling kommer kommunens fastighet Lärkfalken 9 vara en fastighet som eventuella anbudslämnare kan lämna anbud på att bebygga med den volym av trygghetsbostäder som kommunen har avsikt att blockförhyra.