Dela sidan på sociala medier

Lilla torget

Tidigt under 2022 revs Grästorpsgrillen och nu arbetar man på att planera upp området på nytt.

Marken är sanerad och just nu tas det fram skisser på hur Lilla torget ska utformas. En projektering ska ske innan spanden kan sättas i marken.

I samband med detta ska även korsningen mellan Storgatan och Järnvägsgatan göras om för att få en säkrare gångpassage. Området är en intressant plats för framtida planering.

Tills Lilla torget projekteras är tanken att det ska få en enkel utformning med tillhörande torgdekoration, och att det ska användas som en plats för rekreation - som en förlängning av redan befintligt torg utanför Kulturhuset.