Alla som är folkbokförda i Grästorps kommun kan skriva medborgarförslag! Ett annat alternativ är att lämna synpunkter, som kan hanteras snabbare. Synpunktshanteringen i kommunen innebär att du ska få svar inom 14 dagar.

Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Grästorps kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?
Allt som har med kommunens ansvarsområden att göra, t ex fler lekplatser, billigare sophämtning. Däremot kan vi inte behandla förslag som har med myndighetsutövning och enskilda personer att göra, t. ex. socialbidrag och bygglov eller förslag med odemokratisk eller rasistisk innebörd. Tänk på att skriva ett förslag för varje ämnesområde och att innehållet utformas så att det utmynnar i ett konkret förslag!

Offentlig handling
När medborgarförslaget kommit in till kommunen blir det en allmän handling och alla som vill kan få läsa den.

När och var behandlas medborgarförslaget?
Förslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktige ger då kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förslaget så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget lämnats in. När ditt förslag sedan tas upp i kommunfullmäktige kommer du att kallas till sammanträdet. Du kan då även få möjlighet att argumentera för ditt förslag i fullmäktige.

Frågor
Om du har några frågor om medborgarförslag är du välkommen att vända dig till Grästorps kommun, Medborgarkontoret, telefon 0514-582 30 eller via e-post: kommun@grastorp.se