Dela sidan på sociala medier

Coronavirus och covid-19

På den här sidan hittar du information om utbrottet av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Senast uppdaterad: 27 mars

Grästorps kommun följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer och fattar beslut utifrån bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att informationen kan förändras snabbt. Håll dig därför uppdaterad så ofta du kan.

Informationen på den här sidan uppdateras regelbundet och vid behov.

Se även undersidorna för varje specifik verksamhet, för hjälp och stöd utanför kommunens verksamhet, för företagare med mera:

Andra språk/other languages

På krisinformation.selänk till annan webbplats finns länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Krisinformation.selänk till annan webbplats has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Besök i våra verksamheter

Om du har symtom som kan kopplas till covid-19, till exempel hosta, feber eller andningssvårigheter, ska du inte besöka kommunens verksamheter. Det gäller även om symtomen är lindriga. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.

Detta gäller för alla kommunens verksamheter, även skola, förskola, särskilda boenden med mera.

Kommunen kan inte förbjuda besök på äldreboenden, utan bara uppmana till att avstå besök ifall man känner sig sjuk. Detta för att värna och respektera den enskildes självbestämmande och integritet.

Säkerställd information

Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när du tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Säkerställd information finns på:

Om du har allmänna frågor om covid-19 och inte hittar svaret på någon av webbplatserna, kan du ringa telefonnummer 113 13.

Har du rest i de utsatta områdena och/eller uppvisar symtom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. För att hjälpa dem som verkligen behöver komma fram, uppmanar myndigheterna att i första hand söka information på deras webbplatser, se länkar till säkerställd information ovan.

Om du är orolig för din hälsa och inte klarar dig med egenvård i hemmet, kan du ringa 1177.

Hjälp till att minska smittspridningen

För att undvika att få smittsamma sjukdomar och för att förhindra att sprida smittan vidare kan du följa de här råden från 1177  länk till annan webbplatsoch Krisinformation.se

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.
  • Är du själv sjuk och uppvisar symtom som exempelvis hosta, feber eller andningssvårigheter, så skall du stanna hemma, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.