Dela sidan på sociala medier

Coronavirus och covid-19

Grästorps kommun följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer och fattar beslut utifrån bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök på särskilt boende

Personer över 70 år och andra riskgrupper är särskilt utsatta vad gäller coronaviruset, men att få besök av sina anhöriga är betydelsefullt. Kommunen har vidtagit åtgärder för att förhindra att smitta kommer in på särskilt boende.

Våra rutiner följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och förutsättningarna kan komma att ändras om smittspridningen ökar.

  • Vaccinerade hyresgäster kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus. Besökare använder altaningången.
  • Alla besök meddelas genom att ringa till respektive boende, detta för att underlätta kommunikationen om läget förändras.
  • Vid behov av fysisk närhet kan vi bistå med munskydd eller visir. Vi bistår även med handsprit.
  • Besökare ska vara fria från symptom, tvätta händerna och hålla avstånd.
  • Besökare ska vara vaccinerade. Ovaccinerade (inklusive barn) ska inte träffa personer över 70 år.

Kontaktuppgifter enhetschefer särskilt boende

Vistegården
Carina Bryngelfors, enhetschef
Telefonnummer: 0514- 582 77
E-post: carina.bryngelfors@grastorp.se

Hallers väg 20
Linda Björk, enhetschef
Telefonnummer: 0514-580 01
E-post: linda.bjork@grastorp.se

Korttidsboende Passagen
Jessica Boderos, enhetschef
Telefonnummer: 0514-582 70
E-post: jessica.boderos@grastorp.se

Besök i våra verksamheter

Om du har symtom som kan kopplas till covid-19, till exempel hosta, feber eller andningssvårigheter, ska du inte besöka kommunens verksamheter. Det gäller även om symtomen är lindriga. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.

Detta gäller för samtliga kommunens verksamheter.

Säkerställd information

Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när du tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Säkerställd information finns på:

Om du har allmänna frågor om covid-19 och inte hittar svaret på någon av webbplatserna, kan du ringa telefonnummer 113 13.

Om du är orolig för din hälsa och inte klarar dig med egenvård i hemmet, kan du ringa 1177.

Vaccination

För information om vaccination, gå in på din vårdcentrals hemsida. Olika vårdcentraler kan ha olika rutiner.

Samlad information finns hos 1177 vårdguiden. Länk till annan webbplats.