Dela sidan på sociala medier

Coronavirus och covid-19

På den här sidan hittar du information om utbrottet av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Senast uppdaterad: 9 september

Grästorps kommun följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer och fattar beslut utifrån bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att informationen kan förändras snabbt. Håll dig därför uppdaterad så ofta du kan.

Informationen på den här sidan uppdateras regelbundet och vid behov.

Se även undersidorna för varje specifik verksamhet, för hjälp och stöd utanför kommunens verksamhet, för företagare med mera:

Andra språk/other languages

På krisinformation.selänk till annan webbplats finns länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Krisinformation.selänk till annan webbplats has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

يوجد على موقع krisinformation.selänk till annan webbplats روابط لمعلومات السلطات بلغات مختلفة حول فيروس كورونا covid-19 وكيفية حماية نفسك والآخرين من العدوى.

Telefonlinje om corona på flera språk länk till annan webbplats

telefon 08-123 680 00

New multi language-phone about the corona viruslänk till annan webbplats

خط هاتف حول كورونا بعدة لغاتlänk till annan webbplats

خط تلفن جدید در مورد ویروس کروناlänk till annan webbplats

Khadka telefoon cusub ee warbixinta Coronaviruslänk till annan webbplats

Besök i våra verksamheter

Om du har symtom som kan kopplas till covid-19, till exempel hosta, feber eller andningssvårigheter, ska du inte besöka kommunens verksamheter. Det gäller även om symtomen är lindriga. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.

Detta gäller för alla kommunens verksamheter.

Sedan den 1 april gäller besöksförbud på äldreboenden enligt ett beslut från regeringen. Under sommaren finns möjlighet till besök på en mötesplats utanför boendena. Mer information finns under social verksamhet och covid-19.

Provtagning för covid-19

För information om provtagning, gå in på din vårdcentrals hemsida. Olika vårdcentraler kan ha olika rutiner för provtagning. Läs mer på 1177:s sida om provtagninglänk till annan webbplats

Är du en privat vårdaktör som utför skattefinansierad vård?

Som privat vårdaktör kan du även få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symptom. Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Grästorps kommun, Carina Arvidsson, 0514-581 93 eller carina.arvidsson@grastorp.se

Medledare inom kommunens organisation hänvisas till intranätet.

Säkerställd information

Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när du tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Säkerställd information finns på:

Om du har allmänna frågor om covid-19 och inte hittar svaret på någon av webbplatserna, kan du ringa telefonnummer 113 13.

Har du rest i de utsatta områdena och/eller uppvisar symtom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. För att hjälpa dem som verkligen behöver komma fram, uppmanar myndigheterna att i första hand söka information på deras webbplatser, se länkar till säkerställd information ovan.

Om du är orolig för din hälsa och inte klarar dig med egenvård i hemmet, kan du ringa 1177.

Hjälp till att minska smittspridningen

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

För att undvika att få smittsamma sjukdomar och för att förhindra att sprida smittan vidare är det viktigt att följa de här råden från 1177  länk till annan webbplatsoch Krisinformation.se

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.
  • Är du själv sjuk och uppvisar symptom som exempelvis hosta, feber eller andningssvårigheter, så skall du stanna hemma, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.