Dela sidan på sociala medier

Bildningsverksamheten och covid-19

Här hittar du information som rör bildningsverksamheten. Sidorna uppdateras löpande.

Bildningsverksamhetens ledningsgrupp har daglig kontakt och träffas regelbundet för att följa utvecklingen både nationellt och lokalt i syfte att skapa en bra och trygg förskola och skola för alla barn och elever.

Förskola och grundskola F-6

Förskola och skola i Grästorps kommun har öppet som vanligt för förskola, grundskola F-6, fritidshem F-6 samt grundsärskola från och med den 11 januari 2021. Eleverna i dessa årskurser och klasser går alltså till skolan som vanligt från måndag 11 januari.

Högstadiet 7-9

I enlighet med smittskydd VGR rekommendationer så återgår årskurs 7-9 på Nya Centralskolan till undervisning på plats i skolans lokaler från den 1 mars. Grundregeln är att eleverna ska vara i skolan och distansundervisningen under vecka 8 var en försiktighetsåtgärd kopplad till sportlovet enligt smittskydd VGR rekommendation

Förhindra smittspridning

Förskola och skola i Grästorps kommun följer sedan våren 2020 de nationella riktlinjerna och allmänna råden från bland andra Folkhälsomyndigheten och arbetar förebyggande. Den allmänna smittspridningen av coronaviruset och covid-19 har pågått under hela hösten och pågår fortsatt på samhällsnivå.

Inom bildningsverksamheten vet vi genom våra egentester att vi har haft enstaka smittade, men så här långt ingen smittspridning inom verksamheten.

För att förhindra smittspridning rekommenderar Västra Götalandsregionen personer som har bekräftad smitta av covid-19 att informera personer i sin närhet. Vi informerar därför elever, vårdnadshavare och medledare när vi får kännedom om smitta. De personer som har varit nära den smittade personen och kan ha utsatts för en smittrisk informeras. Enligt smittskydd VGR finns smittrisk när någon varit i kontakt från 24 timmar innan insjuknande. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

Det är fortsatt viktigt att vi håller i och håller ut i vårt förebyggande arbete. I syfte att fortsätta minska smittspridningen börjar vi vårterminen på samma sätt som vi avslutade höstterminen; genom att hålla avstånd, god handhygien samt att stanna hemma med symtom eller om man är sjuk. I förskolan och på skolan finns tillgång till tvål och vatten eller handsprit samt information och åtgärder för att hålla avstånd.

Vi vill påminna extra om följande i samband med förskole- och skolstarten i januari 2021

 • Var uppmärksam på symtom som kan härledas till covid-19, och låt barnet stanna hemma vid sjukdom och minsta symtom, samt ytterligare 48 timmar efter att barnet är helt friskt.
 • Håll avstånd till andra på minst två meter. Gäller i alla utrymmen där du möter andra människor.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit där det finns.
 • Barn och elever med vårdnadshavare eller syskon med symtom är välkomna till förskolan och skolan, men tänk på att personen som är sjuk inte får lämna eller hämta barnet/eleven.
 • Om någon i familjen insjuknar i covid-19 ska även barnen stanna hemma från förskola och skola. Läs mer om vad som gäller hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskola/grundsärskola:

 • Eleverna i grundskolan/grundsärskolan har skolplikt och förväntas vara i skolan.
 • Elever som skjutsas eller följs till skolan lämnas av ute på skolgården. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Elever som är hemma pga symtom eller sjukdom kan följa undervisningen via Teams. I övrigt erbjuder skolan ingen distans- eller fjärrundervisning.

Ambjörnsgårdens förskola:

 • Entrédörrarna hålls låsta. Ring på så öppnar personalen!
 • Lämning och hämtning sker vid ytterdörren där en personal kommer och möter vårdnadshavare och tar emot barnet. En vårdnadshavare åt gången får vistas i hallen, och vi vill att syskon väntar utanför. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Vi ber om snabba hämtningar och lämningar varje dag, så vi minimerar risken för smittspridning och minskar köbildning.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Äventyrets förskola:

 • Förskolan kommer att vara låst på dagarna och vi ber er vårdnadshavare att ringa på ringklockan vid lämning och hämtning. En personal kommer och möter er i dörren och tar emot barnet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer. Inga lämningar eller hämtningar vid våra måltider; kl 7.50–8.30, kl 11.15–12.00 och kl 14.15–15.00. Dessa får antingen ske innan eller efter.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Lunneviskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning av elever i fritidshem sker utomhus från kl 7-18 varje dag. Det finns alltid personal på plats ute och möter upp elever och vårdnadshavare. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till fritidshemmet och meddela detta så att vi kan möta upp ute när du kommer.

Nya Centralskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning sker genom att eleverna går in och ut själva från fritidshemmet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Fritidshemmets personal checkar in och ut eleverna i systemet på iPaden varje dag.

Tack för ett gott samarbete, tillsammans och genom att var och en tar ansvar kan vi minska smittspridningen. Du som vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta oss med frågor!

Gymnasie- och vuxenstuderande

Vuxenstuderande och gymnasieelever ombeds söka information på respektive lärosätes hemsida.