Dela sidan på sociala medier

Bildningsverksamheten och covid-19

Här hittar du information som rör bildningsverksamheten. Sidorna uppdateras löpande.

Förskola och skola i Grästorps kommun har öppet som vanligt. Bildningsverksamhetens ledningsgrupp har daglig kontakt och träffas regelbundet för att följa utvecklingen både nationellt och lokalt i syfte att skapa en bra och trygg förskola och skola för alla barn och elever.

Förskola och skola i Grästorps kommun följer de nationella riktlinjerna och allmänna råden från bland andra Folkhälsomyndigheten och arbetar förebyggande. Den allmänna smittspridningen av coronaviruset och covid-19 pågår fortsatt på samhällsnivå, om än i mindre omfattning just nu. Därför är det viktigt att vi håller i och håller ut i vårt förebyggande arbete.

I syfte att fortsätta minska smittspridningen arbetar förskola och skola i Grästorps kommun förebyggande genom god handhygien, att hålla avstånd samt att stanna hemma med symtom eller om man är sjuk. I förskolan och på skolan finns tillgång till tvål och vatten eller handsprit samt information och åtgärder för att hålla avstånd.

Var uppmärksam på

Vi vet att det är vanligt med infektioner i förskola och skola och i år ber vi alla barn, elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på följande:

 • Var uppmärksam på symtom som kan härledas till covid-19 och stanna hemma om du har symtom eller är sjuk. Gäller även lindriga symtom.
 • Håll avstånd till andra. Gäller i alla utrymmen där du möter andra människor.
 • Tvätta händerna ofta, och alltid innan måltid.
 • Barn och elever med sjuka vårdnadshavare eller syskon är välkomna till förskolan och skolan, men tänk på att personen som är sjuk inte får lämna eller hämta barnet/eleven.

Vårdnadshavarens ansvar vid sjukdom

Du som vårdnadshavare har ett särskilt ansvar för att ditt barn stannar hemma när det har symtom eller är sjuk samt när ditt barn kan komma tillbaka till förskola och skola:

 • Om barn och elever blir sjuka eller har symtom är det viktigt att inte komma tillbaka till förskolan och skolan för tidigt utan stanna hemma så länge som behövs för att inte smitta andra.
 • Var hemma om du har symtom som snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, magont, diarré, illamående, feber, trötthet, led-muskelvärk och/eller hosta.
 • Låt barnet stanna hemma två dagar efter att det blivit friskt. Till exempel kanske barnet kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var barnet helt bra. Då ska barnet vara hemma två dygn efter att barnet kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är barnet hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.
 • Lite hosta och snuva kan få vara kvar som enda symtom om det gått sju dagar sedan sjukdomssymtomen började.
 • Om sjukdomssymtom som ovan bryter ut under förskole- och skoltid kommer förskolan eller skolan att kontakta dig som vårdnadshavare för att barnet ska kunna komma hem så snart som möjligt.

Här kan du som vårdnadshavare läsa mer om Folkhälsomyndighetens information och vägledning om barn och elever i förskola och skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Därutöver gäller följande i Grästorps förskolor och skolor

Grundskola/grundsärskola:

 • Eleverna i grundskolan/grundsärskolan har skolplikt och förväntas vara i skolan.
 • Elever som skjutsas eller följs till skolan lämnas av ute på skolgården. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Elever med symtom eller som är sjuka stannar hemma och kan då följa undervisningen via Teams. I övrigt erbjuder skolan ingen distans- eller fjärrundervisning.
 • Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Ambjörnsgårdens förskola:

 • Lämning och hämtning sker vid ytterdörren där en personal kommer och möter vårdnadshavare och tar emot barnet. Det får högst finnas två vårdnadshavare med sina barn samtidigt i hallen och vi vill att syskon väntar utanför. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.
 • Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Äventyrets förskola:

 • Förskolan kommer att vara låst på dagarna och vi ber er vårdnadshavare att ringa på ringklockan vid lämning och hämtning. En personal kommer och möter er i dörren och tar emot barnet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer. Inga lämningar eller hämtningar vid våra måltider; kl 7.50–8.30, kl 11.15–12.00 och kl 14.15–15.00. Dessa får antingen ske innan eller efter.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.
 • Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Lunneviskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning av elever i fritidshem sker utomhus från kl 7-18 varje dag. Det finns alltid personal på plats ute och möter upp elever och vårdnadshavare. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till fritidshemmet och meddela detta så att vi kan möta upp ute när du kommer.
 • Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Nya Centralskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning sker genom att eleverna går in och ut själva från fritidshemmet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Fritidshemmets personal checkar in och ut eleverna i systemet på iPaden varje dag.
 • Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Vuxenstuderande och gymnasieelever:

Vuxenstuderande och gymnasieelever ombeds söka information på respektive lärosätes hemsida.