Dela sidan på sociala medier

Bildningsverksamheten och covid-19

Bildningsverksamheten följer utvecklingen både nationellt och lokalt i syfte att skapa en bra och trygg förskola och skola för alla barn och elever. Bildningsverksamheten följer noga utvecklingen från de nationella myndigheterna och reviderar riktlinjerna vid behov.

De största grupperna av ovaccinerade kommuninvånare finns bland barn och elever i förskola och skola och därför är bildningsverksamhetens bedömning att fortsätta hålla i och hålla ut i det förebyggande arbetet kring covid-19 även efter att restriktionerna tagits bort. Detta gör vi genom att:

 • Hålla avstånd och vara noga med handhygien
 • Lämning och hämtning i förskola och fritidshem sker utomhus enligt tidigare rutiner.
 • Främja utevistelse i undervisningen.
 • Hålla möten och utvecklingssamtal online.
 • Beakta ökad ventilation, lokalvård och hygien.

Rekommendationer till samtliga barn och elever

 • Barnen/eleverna bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Återgång till förskola/skola och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Vilka bör testa sig för covid-19?

 • Barn i förskoleålder (upp till 6 år) behöver i regel inte testa sig för covid-19.
 • Elever som är fullvaccinerade eller som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver som regel inte testa sig.
 • Barn och elever över 6 år som inte är fullvaccinerade bör testa sig vid symtom som kan kopplas till covid-19.

Verksamheten i förskola och skola har ett fortsatt ansvar för att minska smittspridning samt beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19. Detta görs enligt tidigare tillvägagångssätt med förebyggande arbete och smittkartläggning, testning av personal samt gurgeltest till elever vid ett eventuellt utbrott.

Länkar till Folkhälsomyndigheten

Grundskola/grundsärskola:

 • Eleverna i grundskolan/grundsärskolan har skolplikt och förväntas vara i skolan.
 • Elever som skjutsas eller följs till skolan lämnas av ute på skolgården. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Elever som är hemma pga symtom eller sjukdom kan följa undervisningen via Teams.

Ambjörnsgårdens förskola:

 • Entrédörrarna hålls låsta. Ring på så öppnar personalen.
 • Lämning och hämtning sker vid ytterdörren där en personal kommer och möter vårdnadshavare och tar emot barnet. En vårdnadshavare åt gången får vistas i hallen, och vi vill att syskon väntar utanför. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Vi ber om snabba hämtningar och lämningar varje dag, så vi minimerar risken för smittspridning och minskar köbildning.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Äventyrets förskola:

 • Förskolan kommer att vara låst på dagarna och vi ber er vårdnadshavare att ringa på ringklockan vid lämning och hämtning. En personal kommer och möter er i dörren och tar emot barnet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer. Inga lämningar eller hämtningar vid våra måltider; kl 7.50–8.30, kl 11.15–12.00 och kl 14.15–15.00. Dessa får antingen ske innan eller efter.
 • Barn som lämnas från 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha uteaktiviteter hela dagarna framöver. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Lunneviskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning av elever i fritidshem sker utomhus från kl 7-18 varje dag. Det finns alltid personal på plats ute och möter upp elever och vårdnadshavare. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till fritidshemmet och meddela detta så att vi kan möta upp ute när du kommer.

Nya Centralskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning sker genom att eleverna går in och ut själva från fritidshemmet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Fritidshemmets personal checkar in och ut eleverna i systemet på iPaden varje dag.

Tack för ett gott samarbete, tillsammans och genom att var och en tar ansvar kan vi minska smittspridningen. Du som vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta oss med frågor!