Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar angående bildningsverksamheten och covid-19.

Hur fungerar skolplikten?

Elever som går i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så är det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för förskola och skola i syfte att bidra till att minska risken för smittspridning genom försiktighetsåtgärder. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever eller personal ska stanna hemma från förskola eller skola oavsett om man rest eller inte.

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Du sjukanmäler ditt barn på vanligt sätt via appen.

Hur informerar ni vårdnadshavare och elever om vad som händer?

Vårdnadshavare informeras via Edwise och kommunens hemsida. Elever informeras via Teams.

Hur tillämpar ni konkret de nationella riktlinjerna för förskola och skola när det gäller social samvaro?

Vi följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket och gör på följande sätt:

  • Lunchtiderna är utspridda så mycket som möjligt så att alla elever inte äter samtidigt. Eleverna håller en armlängds avstånd i matkön och serveringsbesticken byts ut ofta. I förskolan serveras barnen mat.
  • I klassrum och andra utrymmen är det möblerat med ett utvidgat avstånd mellan möblerna så mycket som möjligt.
  • Vi har tillgång till många och stora ytor utomhus på och nära våra förskolor och skolor. Skolan har raster utomhus så mycket som möjligt. Förskolorna har utomhusaktiviteter så mycket som möjligt. Fritidshemmen har utomhusaktiviteter så mycket som möjligt.
  • Undervisning i idrott och hälsa sker utomhus på olika platser såsom Skubbet, Lunnevi IP och andra grönområden i närheten av skolan.
  • Alla aktiviteter som kan samla flera barn och elever på samma plats är minimerade.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för förskola och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..