Dela sidan på sociala medier

Så informerar vi om smitta

Grästorps kommun vill verka för öppenhet och transparens, samt förmedla en korrekt lägesbild över kommunens verksamhet. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen informerar om smitta.

Smitta i kommunens verksamhet och organisation

Kommunen lyder under patientsekretess, och får inte lämna ut några uppgifter om enskilda patienter, då patientens integritet måste värnas. Detta gäller både angående medledare och kommunens omsorgstagare samt givetvis barn och elever i förskola och skola.

Informationen nedan uppdateras efter krisledningsgruppens möte på måndagar. Tänk på att informationen här stämmer för stunden, då läget kan ändra sig snabbt, och smittan finns i hela samhället.

Uppdaterad den 7 juni: Grästorps kommun har enstaka fall av covid-19 hos personal och inga fall hos omsorgstagare.

Mer statistik finns hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Det finns en allmän smittspridning i samhället, och vi arbetar därefter. Det betyder att följer myndigheternas råd om hygien och social distans vid exempelvis möten, att vi vidtar försiktighetsåtgärder vid misstanke om smitta, och att vi följer riktlinjer och rutiner angående skyddsutrustning.

Grästorps kommun provtar även personal kontinuerligt, för att skydda både medledare, brukare samt barn och elever. När vi får positiva svar, så ökar vi provtagningen.

Medledare med konstaterad covid-19 får förhållningsregler från smittskydd och stannar hemma i minst sju dagar. Man ska ha varit symptomfri i 48 timmar innan man går tillbaka till arbetet.

Rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta

Vid misstänkt och konstaterad smitta i våra verksamheter följer vi de framtagna rutiner som finns från smittskydd Västra Götaland.

Detta innebär bland annat att:

  • Om en medledare blir smittad, så kartlägger kommunen beröringspunkterna, det vill säga vilka omsorgstagare, medledare eller barn/elever som medledaren varit i kontakt med.
  • Vid konstaterad smitta kontaktar vi berörda medledare, anhöriga och vårdnadshavare, beroende på tidpunkt för insjuknandet. Anhöriga till brukare inom social verksamhet kontaktas via telefon, och vårdnadshavare via Edwise. Medledare i kommunen kontaktas av arbetsplatsen.