Dela sidan på sociala medier

Social verksamhet och covid-19

Här hittar du information angående social verksamhet och covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Information till privata vårdaktörer som utför kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet finns häröppnas i nytt fönster.

Nu får ni besöka de äldre på särskilt boende igen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för besök av äldre i särskilt boende. Dessa gäller för dem som fått dos 2 och att det därefter gått 2 veckor. Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus.

Vi arbetar fortsatt med smittförebyggande åtgärder då det är oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot Covid-19.

Vad jag som besökare ska tänka på:

  • Besök sker i den egna lägenheten eller utomhus
  • Avstå från besök vid minsta symtom
  • Tvätta och sprita händerna inför, under och efter besök
  • Håll avstånd till övriga personer under besöket
  • Ring och meddela personal vilken tid du kommer
  • Visir ska användas om andra än den du besöker är i lägenheten

Vid frågor vänder du dig till enhetschef för respektive boende:

Kontaktuppgifter

Vistegården
Carina Bryngelfors, enhetschef
Telefonnummer: 0514- 582 77
E-post: carina.bryngelfors@grastorp.se

Hallers väg 20
Linda Björk, enhetschef
Telefonnummer: 0514-580 01
E-post: linda.bjork@grastorp.se

Korttidsboende Passagen
Jessica Boderos, enhetschef
Telefonnummer: 0514-582 70
E-post: jessica.boderos@grastorp.se

Var kan jag som anhörig få stöd och hjälp?

Anhöriga kan få hjälp hos kommunens anhörigstöd Maria Toll. Hon erbjuder stöd via samtal, och kan också ge information om vart man ska vända sig med frågor. Hon kan även hjälpa till med att förmedla kontakt med andra som är i en liknande situation, och hjälpa till att kontakta andra som kan vara en hjälp i ett visst ärende.

Anhörigstöd finns för alla som upplever att man är anhörig. Det kan vara till partner som lever med någon med sjukdom, barn som har äldre och sjuka föräldrar. Det kan vara föräldrar till barn med särskilda behov och till personer som är anhöriga till någon med missbrukarproblematik. Anhörigstödet riktar sig till personer över 18 år.

Maria Toll, anhörigstöd
Telefonnummer: 0514-582 71
E-post: maria.toll@grastorp.se

Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom social verksamhet?

Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att frisk personal ska jobba men ska vara uppmärksamma på symtom. Personal med minsta symtom ska stanna hemma och vara sjukskrivna.

Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom hemsjukvården?

All personal som besöker vårdtagare ska vara friska, vid minsta symtom ska de sjukanmäla sig. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda de äldre.

Kommunens personal följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem är grundläggande vid arbete inom vård och omsorg. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom basala hygienrutiner (handtvätt, arbetskläder, inga smycken, handsprit m.m), korrekt använd skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall. Det finns särskilda hygienombud i verksamheterna som har kunskap och förmedlar detta till sina kollegor.

Vad har personalen för skyddsutrustning när de arbetar med vårdtagare?

Personalen har visir vid arbete nära omsorgstagare. Vid risk för smitta använder personalen också munskydd, samt basala hygienrutiner och annan skyddsutrustning såsom handskar och förkläden.

Har Grästorp haft något konstaterat fall av smitta?

Ja. Vi uppdaterar om läget i kommunen varje vecka på den här sidanöppnas i nytt fönster.

Vilka åtgärder vidtar social verksamhet vid konstaterad smitta?

Vi använder oss av basala hygienrutiner, och som vanligt vid all smitta bedriver vi kohort-vård. Det innebär att boende/brukare som insjuknat samt exponerade medpatienter vårdas av få personal, vistas på sitt rum och har eget hygienutrymme.

Vad kan man som anhörig göra för att hjälpa?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Du som anhörig ska inte besöka din närstående om du har minsta symtom som kan kopplas till influensa/covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter så långt det går, så var gärna ett stöd via telefon, ring och hör hur din närstående mår. Hjälp till med att handla mat om du har möjlighet, och ta med en bok från biblioteket.

Om du som anhörig besöker din närstående, var noga med hygienen. Läs gärna råden från Folkhälsomyndigheten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.