Dela sidan på sociala medier

Statistik och undersökningar

För att säkerställa att Grästorps kommun har en effektiv verksamhet med hög kvalitet krävs det att man kontinuerligt mäter och följer upp våra verksamheter.

Mätningarna kan ske på olika sätt, till exempel genom mätningar som kommunen gör själv, som intervjuer och enkäter till kunder och invånare.

Det görs också kontroller av det egna arbetet inom de olika verksamheterna.

För att kunna jämföra oss med andra kommuner deltar vi även i flera olika nationella mätningar.

Läs mer om de mätningar om undersökningar som görs i Grästorp: