Dela sidan på sociala medier

Kommunens kvalitet i korthet

Grästorps kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) där flera kommuner regelbundet jämför sig med varandra.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersöker varje år kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

 1. tillgänglighet
 2. trygghet
 3. information och delaktighet
 4. effektivitet
 5. kommunen som samhällsutvecklare

Grästorps kommun har sedan 2009 varit med i Kommunens Kvalitet i Korthet där flera kommuner regelbundet jämför sig med varandra. Antalet kommuner ökar för varje år och 2015 deltog 241 kommuner.

Syfte med KKiK

 • Ge information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
 • Skapa dialog kring resultaten med medborgarna
 • Använda resultaten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen


Läs mer om KKiK på Sveriges kommuner och landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färgförklaring

 • Grönt = Bland de 25 procent bästa kommunerna
 • Gult = Bland de 25 procent-75 procent bästa kommunerna
 • Rött = Bland de 25 procent sämsta kommunerna

Sammanfattning KKiK 2015

 • Skolresultaten är bland de bästa i Sverige och eleverna är mycket nöjda med skolan.
 • De som bor på ett särskilt boende är mycket nöjda och det finns ett mycket bra serviceutbud. Kunderna inom hemtjänsten är däremot inte lika nöjda och det görs mycket för att förbättra detta framöver.
 • Väntetiderna till äldreomsorg eller försörjningsstöd är korta eller mycket korta.
 • Personaltätheten är normal inom förskolan men inom hemtjänsten är det alldeles för dålig kontinuitet.
 • Kommunen har under flera år haft hög andel miljöbilar jämfört med andra kommuner.
 • Kommunen ökar andelen ekologiska livsmedel för varje år men i jämförelse med andra kommuner så får Grästorp en sämre placering 2015 jämfört med 2014.
 • Informationen på kommunens hemsida har förbättrats betydligt under 2015 och är nu bättre än genomsnittet i Sverige.
 • Öppettiderna på biblioteket är bra men mindre bra inom badet och återvinningscentralen.

Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster