Dela sidan på sociala medier

Kommunkompassen

Kommunkompassen, som är en utvärdering av Grästorps kommun, genomfördes i slutet av oktober 2014.

Som underlag för värderingen har utvärderarna studerat dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 25-tal personer i organisationen.

Vid intervjuerna deltog politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter. Det är kommunens första utvärdering.

Grästorps resultat är strålande med tanke på att ingen kommun med färre än 15 000 invånare har haft bättre resultat sen 2010 då Kommunkompassen fick nuvarande form!

Sammanfattning av resultat 2014

 1. Offentlighet och demokrati 61
 2. Tillgänglighet och brukarorientering 60
 3. Politisk styrning och kontroll 73
 4. Ledarskap, ansvar och delegation 53
 5. Resultat och effektivitet 70
 6. Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 56
 7. Verksamhetsutveckling 65
 8. Kommun som samhällsbyggare 68

Totalt fick Grästorp 506 av totalt 800 poäng, vilket kan jämföras med Örebros 615 poäng då de utsågs till årets kvalitetskommun 2013.

Den här rapporten är och har varit ett viktigt underlag för framtida utvecklingsarbete, bland annat vid de förtroendevaldas strategidagar.

Läs hela Kommunkompassen Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är Kommunkompassen?

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan:

 • Det politiska systemet
 • Kommunernas förmedling av tjänster
 • Kommunen som arbetsplats
 • Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor intervjuer, officiella dokument och kommunens hemsida.

Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering.

De åtta huvudområdena är:

 1. Offentlighet och demokrati
 2. Tillgänglighet och brukarorientering
 3. Politisk styrning och kontroll
 4. Ledarskap, ansvar och delegation
 5. Resultat och effektivitet
 6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 7. Verksamhetsutveckling
 8. Kommunen som samhällsbyggare

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.