Dela sidan på sociala medier

Verksamhetsplan

I Grästorps kommuns verksamhetsplan kan du läsa om kommunens mål, budget och hur arbetet planeras långsiktigt.

I verksamhetsplanen finns mål och budget för det kommande året och en långsiktig plan för kommande två år på kommun-, nämnds- och enhetsnivå.

Verksamhetsplanen omfattar områden som nulägesanalys, prioriterade mål och åtagande, särskilda uppdrag och inriktningar, ekonomi och resurser, ekonomisk sammanställning, resultatbudget, finansieringsbudget, samt investeringsbudget.

Här hittar du verksamhetsplanen. Pdf, 438.4 kB.

Uppföljning

Resultaten utifrån verksamhetsplanen följs upp och redovisas för kommunfullmäktige varje tertial.

Uppföljningsrapporten innehåller bland annat en analys och slutsats av resultaten utifrån de prioriterade målen och de åtgärder som planeras i det fortsatta arbetet.

Årsredovisning