Dela sidan på sociala medier

Bokslut


Årets resultat blev ett underskott med -0,6 mkr mot budget och ett totalt resultat på + 6,1 mkr.

Trots det positiva resultatet uppfyllde kommunen inte kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.