Dela sidan på sociala medier

Delårsbokslut

Grästorps kommun upprättar ett delårsbokslut en gång om året och det presenteras i kommunfullmäktige oktober månad.

Delårsrapporten omfattar årets åtta (8) första månader, det vill säga perioden januari till augusti. Rapporten innehåller även en prognos för hela året.

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari till augusti visar ett överskott i den löpande verksamheten med 6,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 208,6 mkr och kommunen som helhet redovisar ett resultat som uppgår till +11,9 mkr för perioden.