Dela sidan på sociala medier

Budget

Budgetprocessen i Grästorps kommun pågår under nästan hela året, från mars till november.

Under perioden mars till maj tas underlag fram för verksamhetsomfattning och budgetramar.

Under perioden maj till september utarbetas detaljerade budgetar fram på förvaltningarna för beslut i respektive nämnd samt att anpassning av verksamheter påbörjas till beslutade budgetnivåer.

Från september och framåt sker avstämning och beräkningar uppdateras till aktuella förutsättningar.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budgeten vid novembermötet.

Här kan du se tidplanen för budget 2020, plan 2021-2022.PDF

Budgetramar

Budgetramarna för 2020 beslutades av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Här kan du se vilka ekonomiska ramar verksamheterna har till sitt förfogande för att planera sin verksamhet inför kommande år.

Verksamheternas budgetramar 2020PDF

Fördelningen på enskilda projekt kommer att ske under hösten 2019.

Hur kommunens samlade ekonomi påverkas av de beslutade budgetramarna framgår i resultatbudgeten och finansieringsbudgetenPDF

Beslutad budget

För 2019 har kommunfullmäktige beslutat om följande budget.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2019 den 26 november 2018.

Budget 2019, verksamheternaPDF

Budget 2019, kommuntotalPDF

Här redovisas vilka investeringsprojekt som planeras för perioden 2019 - 2021.PDF

Verksamhetsplan

Läs Grästorps kommuns verksamhetsplan för 2018-2020PDF

Läs Grästorps kommuns verksamhetsplan för 2021-2022PDF

Vill du ha ett eget exemplar av verksamhetsplanen?
Kontakta Ingalill Fransson, telefon: 0514-58 122.

Budgetuppföljning sker varje månad och presenteras löpande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige får en ekonomisk uppföljning varje tertial.

Se nedan den senaste budgetuppföljningen som är för januari -mars 2019.

Uppföljning och prognos av kommunens verksamheterPDF

Uppföljning och prognos för hela kommunenPDF