Dela sidan på sociala medier

Finansiella mål

I kommunallagen finns ett regelverk som ställer vissa krav på hur kommunens ekonomi ska hanteras. Läs mer om hur det påverkar Grästorps kommun.

I kommunallagen finns bestämmelser om att kommunen måste ha en ekonomisk balans, vilket betyder att intäkterna måste vara högre än kostnaderna.

Dessutom ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket ställer betydligt högre krav än att ekonomin är i balans.

Beslutade mål

Vid kommunfullmäktiges behandling av budget och verksamhetsplan för 2018 till 2020, den 27 november 2017, beslutades att de ekonomiska målen ska vara följande:

  1. Grästorps kommun ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning.
  2. Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalité med insatta resurser.

Dessutom finns finansiella mål som definierar god ekonomisk hushållning i Grästorp,
dessa omfattar fem områden:

  1. Resultat - årets resultat
  2. Beredskap - finansiell reserv
  3. Risk - ränterisk och åtaganden
  4. Likviditet - betalningsberedskap
  5. Investeringar - självfinansiering

I budget 2020 bedöms att kommunen uppnår en ekonomi enligt definitioner för god ekonomisk hushållning.