Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa nationellt och regionalt

Information om det nationella folkhälsoarbetet i Sverige, liksom hur det fungerar i Västra Götalandsregionen.

Fokus på jämlik hälsa

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att renodla antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Nationella målområden för folkhälsoarbetet

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionalt folkhälsoarbete

Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsoarbetet ägs lokalt och stöttas regionalt. Förutsättningarna och behoven i kommunerna är grunden för det regiongemensamma folkhälsoarbetet.

Vision för Västra Götalandsregionen - "Det goda livet"

Regionens övergripande mål i hälsa är "att skapa en god och jämlik hälsa", vilket stämmer väl överens med det nationella målet.

En folkhälsopolitisk policy Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. för regionen antogs av regionfullmäktige den 31 mars 2009 och ska genom sex stycken utmaningar skapa förutsättningar för en god folkhälsa.